Porota soutěže uvedla, že rekonstrukce muzea "probíhala v promyšlené souhře stavebních úprav a tvorby sedmi expozic". Projekt také podle poroty vyváženě zkombinoval tradiční postupy s moderními prvky.

Rekonstrukce muzea, které bylo postaveno na přelomu 20. a 30. let minulého století, měla původně stát asi 724 milionů korun. Podle zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) ale vícepráce navýšily cenu o 192 milionů. Část z nich podle NKÚ vycházely z objektivních a nepředvídatelných důvodů, dodatečné práce v hodnotě nejméně 28 milionů korun plynuly z chyb v projektové dokumentaci.

Muzeum má například nový vstup, který vede pod původní dvoranu. V podzemí, které získalo prosklený strop, je recepce, odkud se návštěvníci dostanou do expozic nebo výtahem do kavárny. Přístup do muzea bude nově možný i z cyklostezky od zadní části budovy. Celkem nabízí přes 5000 metrů čtverečních výstavního prostoru.

Muzejní ceny se dnes předávaly v Obecním domě v Praze. Jako druhý nejlepší muzejní počin porotci vyhodnotili projekt rekonstrukce Muzea středního Pootaví s novou expozicí. Třetí místo dostal Památník národního písemnictví za otevření Muzea literatury. Jako nové sídlo instituce se sedmdesátiletou tradicí se muzeum otevřelo na podzim v pražské Bubenči a chce být nejen sídlem pro sbírky památníku, ale i místem pro větší setkávání s veřejností.

Ocenění Gloria musaealis má tři kategorie. V kategorii Muzejní výstava roku 2022 dostalo první cenu Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy za stálou expozici archeologie nazvanou Archevita: Stopami věků.

Druhé místo si odnesli pracovníci Galerie Středočeského kraje za výstavu Cesta předurčena osudem, která byla věnovaná malířkám Jitce a Květě Válovým. Třetí místo porotci udělili Městskému muzeu Horažďovice za stálou expozici Myslí a kladivem: Minerály, hornictví, zlato a perly horního Pootaví.

Svou kategorii mají i muzejní publikace, v té zvítězila kniha Posvátné umění v nesvaté době: České sakrální umění 1948–1989, jíž vydalo Muzeum umění Olomouc. Druhé místo dostalo Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně za publikaci Příběh vizovického pečiva a třetí místo Galerie hlavního města Prahy za knihu Ivan Meštrović (1883–1962): Sochař a světoobčan, která doprovodila výstavu tohoto chorvatského architekta, sochaře a spisovatele.

Loni se muzejním počinem stalo Muzeum nákladních automobilů Tatra, které vzniklo v rekonstruované budově bývalé slévárny automobilky v Kopřivnici. Soutěž má za cíl upozorňovat veřejnost na nejlepší výkony muzejních institucí i jejich pracovníků při tvorbě výstav a expozic či při záchraně a zpřístupňování objektů nebo lokalit kulturního dědictví. Letos pořadatelé posuzovali rekordních 121 přihlášených projektů od 73 muzeí a galerií.