Ty jejich otevření připravují v někdejším firemním areálu a v domě, kde donedávna působila restaurace. Anebo si většina chrášťanských voličů přeje, aby zde takové podnikání bylo zakázáno, protože kasina ve svém sousedství prostě nechtějí? Jasno do sporu, který v posledních měsících vzbouřil v obci emoce, má vnést místní referendum.

„Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce a starosta obce Chrášťany u Prahy učinili veškeré možné kroky vedoucí k zákazu zřízení provozoven hazardních her a k zákazu provozování hazardních her na celém území obce?“ Tak zní otázka pro plebiscit, jehož uspořádání schválili 16. května místní zastupitelé sedmi hlasy. Jednomyslně. Odsouhlasení referenda, po kterém volala část občanů vznik kasin odmítajících a podepisujících petici, bylo pro leckoho překvapivě hladké. Po dřívějších debatách a emotivních vystoupeních se obešlo bez diskusí. Zastupitelé vzali požadavek části místních občanů na vědomí – a zvedli ruce pro vyhlášení referenda.

Kasina část místních hlasitě odmítla

Volat po referendu s možností vyjádřit se ke dvěma chystaným projektům a po přijetí obecně závazné vyhlášky plošně zakazující provozování hazardních her na celém území obce začala část místních poté, co se po obci rozkřiklo, že zastupitelé, původně bez povšimnutí veřejnosti, koncem února schválili dohodu o spolupráci se společnostmi Bonver Win a CEC Praha. Obě provozují řetězce kasin (Bonver a Star Casino).

Již před schválením referenda dostaly obě firmy upozornění, že je vhodné přípravy pozastavit, aby případně nenarůstaly výdaje vynaložené zbytečně. Manažer CEC Praha Miloslav Bohůnek prohlásil, že společnost pozastaví investice až do doby, kdy bude znát výsledek referenda, již při dubnovém zasedání chrášťanských zastupitelů. Do příprav už nicméně obě firmy vložily odhadem nejméně statisíce korun.

Vidina peněz zastupitele lákala

Starosta Pavel Hrdlička (nez.) původně spolupráci s kasináři hájil. Obec se mimo jiné zavázala nevydávat vyhlášku zakazující hazardní hry. Starosta vysvětloval, že pro obec, finančně zatíženou v souvislosti s rozšiřováním školy, chtěli členové zastupitelstva získat peníze na uskutečnění dalších projektů. Zmiňoval například rekonstrukci ulice U Cihelny či vybudování sportovně-odpočinkového parku v oblasti Růžové; obojí by podle jeho slov občané ocenili.

Rovněž zástupci společností provozující kasina připomínají finanční přínos pro obec. Trvají na tom, že s fungováním jejich provozoven nejsou spojeny žádné negativní jevy. Dokonce ani kritiky namítaný špatný příklad pro mládež, jestliže se provoz odehrává uvnitř budov, jež ani nejsou nijak nápadně označeny. Není prý třeba mít obavy, že by se návštěvami finančně zruinovali místní občané; hráči zpravidla přijíždějí odjinud (do Chrášťan by jezdili především z Prahy).

Díky vlastnímu parkovišti kasina nezatěžují ani místní systém parkování; navíc se provozovatelé zaslouží o povznesení zanedbaných míst. A pokud se někde stalo terčem kritiky shlukování lidí označovaných jako závadové osoby, ukázalo se prý, že nejde o hráče z kasina, ale o návštěvníky sousedící hospody nebo večerky. Odpůrci tomu nevěří. Jedna i druhá strana se přitom ohánějí odkazem na zkušenosti z míst, kde kasina fungují. Někteří z kritiků se také netajili obavami z možného snížení hodnoty svých nemovitostí; neargumentovali tedy jen očekávaným nárůstem kriminality, dopravní zátěží a zhoršením kvality života místních.

Referendum se 14. června uskuteční ve volební místnosti obecního úřadu. Místní voliči, jichž je v Chrášťanech sedm stovek (a podle zájmu veřejnosti v uplynulých měsících se dá očekávat vysoká účast), budou mít možnost přijít vyjádřit své mínění mezi sedmou ranní a desátou večer. Čtveřici členů volební komise obec na odměnách vyplatí celkem 7900 Kč.

Tuchoměřice nejsou Kladno

Loni vyvolalo značný zájem referendum o hazardu v nedalekých Tuchoměřicích, rovněž na Praze-západ, kde se také chystaly dva projekty. Pro plošný zákaz se v září vyslovila většina tamních voličů, a to navzdory tomu, že tam lidé dostali přísliby nejenom peněz pro obec, ale i darů pro rodiny. V loňském roce se však také uskutečnilo referendum o hazardu v největším středočeském městě Kladně. To bylo již v lednu – souběžně s prvním kolem volby prezidenta republiky – a lidové hlasování nebylo platné kvůli nedostatečné účasti. Minimum představuje 35 procent voličů, hlasovalo jich pouze 26,7 procenta (do volebních místností přitom lidé přišli: účast při volbě prezidenta dosahovala 62 procent). Primátor Milan Volf (Volba pro Kladno) následně hovořil o vítězství zdravého rozumu Kladeňáků, když referendum se podle něj týkalo „problému, který neexistuje“.

„Dobře jsme věděli, že to bude velice těžké, protože hazardní hry jsou tematikou, která se špatně vysvětluje. Byl to souboj se skupinou lidí, která nemá pragmatický pohled na věc a vnucuje jen to svoje jediné správné vidění světa,“ zhodnotil tehdy Volf odpůrce. Pak se ještě mělo nové kladenské referendum konat v dubnu, předběžným opatřením je však zrušil soud.

Aktivně proti provozování hazardních her vystupuje například hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN). Snažila se dokonce prosadit, aby obce, kde fungují kasina, měly ztížený přístup ke krajským dotacím. S tím však u středočeských zastupitelů neuspěla.

Nač by v Chrášťanech mohli využít peníze „z hazardu“

- Dokončení výstavby druhého stupně základní školy včetně nové kuchyně a vybavení
- Záměr odkoupení nemovitosti číslo 197 pro možnost vybudování služebních bytů pro učitele
- Rekonstrukce ulice U Cihelny
- Výstavba relaxačního a sportovního parku v oblasti Růžové pro všechny skupiny obyvatel
- Vybudování cyklostezky Jinočany, Rudná, Chýně, Sobín
- Rozšíření parkoviště u sportovní haly
- Závlaha hřiště
- Revitalizace veřejného prostoru (rybník „U Hospody“, park v ulici Jana Nepomuckého a podobně)
- Možné výkupy dalších pozemků pro potřeby obce (parkoviště, další rekreační plochy)
- Východní obchvat obce a prodloužení severního obchvatu
- Snížení úvěrové zátěže obce

Zdroj: zastupitelstvo obce Chrášťany