Právě vystoupit na obranu vyučujících, a zvláště se postavit za učitele angličtiny a španělštiny, jenž dostal od ředitele výpověď, bylo hlavním cílem nepřehlédnutelné i nepřeslechnutelné demonstrace, kterou zorganizovali představitelé studentského parlamentu školy. Přičemž opakovaně padly výrazy jako „šikana“ a „atmosféra strachu“.

Studenti protestující před pražským magistrátem dávali hlasitě nespokojenost s kroky vedení strojnické průmyslovky v Betlémské ulici. | Video: Milan Holakovský

Takové hodnocení Žilka odmítá. Podle jeho slov nejde o nic jiného než o požadavek, aby vyučující plnili své povinnosti řádně a v termínech. A také o to, aby se sami nadále neustále vzdělávali a rozvíjeli. Ředitel zdůraznil, že nikdo z kantorů nemůže očekávat, že s tím, co zná a umí dejme tomu v pětapadesáti, už vystačí až do důchodu. Pod jeho vedením tedy určitě ne; na profesní růst je třeba dbát. „Jsme rádi, když navštěvují různé semináře; webináře a podobně. S každým zaměstnancem realizuji na začátku školního roku osobní pohovor o tom, co budou dělat, aby si uvědomili, že nemůžou ustrnout,“ řekl Deníku.

Některým pak je prý také třeba zdůrazňovat, že doba covidových omezení s volnějšími pravidly už je minulostí; nyní platí režim všedního dne. Po koronavirovém období totiž skutečně zaznamenal změnu. „Učitelé byli doma, nebyli zvyklí moc přicházet do sociálního kontaktu – a ztratili některé pracovní návyky,“ konstatoval.

Dokázat naučit a být i příkladem

Pokud je učitel oblíbený, ještě to neznamená, že žáky také dokáže naučit vše, co je třeba, zdůrazňuje Žilka. A kamarádský přístup vůči svěřencům není zárukou, že plní vše, co je jeho povinností. Když se to neděje, nastoupí uplatňování povinnosti zaměstnavatele. Včetně upozornění prostřednictvím vytýkacího dopisu. Více důtek však ze současného pedagogického sboru dostali jen čtyři vyučující; vždy ze zcela konkrétních důvodů. Kantorů přitom na škole působí 55.

„Učitelé musí – alespoň by měli – dodržovat zákony, pravidla, směrnice i pracovní disciplínu a být vzorem pro nové generace,“ napsal ředitel do sdělení určeného žákům a jejich rodičům. Trvá na tom, aby učitelé chodili včas do hodin, dodržovali nařízené dozory v prostorách školy, věnovali se výuce žáků a přicházeli na ni řádně připraveni; také aby správně a včas zanesli záznamy do vedené pedagogické dokumentace či plnili zadané úkoly s respektem k jejich termínům.

Právě tento přístup se podle něj stal předmětem výtek. Deník také ředitel upozornil na prohřešek v podobě vyřizování e-mailů, včetně soukromých, během vyučovací hodiny. Dokonce prý řešil sprosté nadávky, jež vyučující adresovala žákům. A v minulosti došlo na případy, kdy v rámci exkurze do firmy na Moravě nechal učitel žáky cestovat samostatně, když se od nich dočasně vzdálil – nebo při poznávacím výletu do Divoké Šárky byla zvolena náročná trasa, nepůsobící jako úplně bezpečná. Na pravidla bezpečnosti se prý také nedbalo během fyzikálních pokusů; dokonce ani během návštěvy školního inspektora. Deníku ředitel zmínil rovněž případ kantora, jenž si vyžádal volno, prý aby mohl odvézt svou matku k lékaři – avšak ukázalo se, že ve skutečnosti se uvolnit ze školy potřeboval k tomu, aby se nechal najmout na komerční akci.

Náprava pochybení není šikana

Pokud pochybení podřízeným vytýká, Žilka, jenž na strojnické průmyslovce řediteluje od roku 2012, odmítá slova o šikaně. Naopak: za svou povinnost považuje na pochybení upozornit – najdou se mezi kantory i tací, kteří si nepřipouštějí, že se stalo něco nepatřičného – a postarat se o to, aby se takové situace neopakovaly.

„Po přísnější kontrole jsme zjistili, že z 55 učitelů čtyři lidé neplní základní kritéria a pracovní povinnosti tak, jak by měli – a jako ostatní,“ řekl Žilka Deníku. S tím, že zmiňovaná čtveřice „vykazuje známky nespokojenosti“ – a to podle něj stojí za napětím, jež se projevilo i demonstrací v ulicích.

Spor kolem angličtináře se v pátek vyřešil: učitel odchází

Setkal jste se během své pedagogické praxe s něčím podobným tomu, co se nyní ve vaší škole odehrává?Ne.

Proč k tomu došlo? Zmiňoval jste důsledky covidu…
Jednak je to důsledek covidu, jednak důsledek přísnější kontroly toho, co kdo konkrétně dělá, ze strany zaměstnavatele. Musím poděkovat všem zaměstnancům, technicko-hospodářským pracovníkům i učitelům, že naprostá většina, 98 procent lidí, dělá svoji práci profesionálně. Tak, jak si myslím, že to má být.

Pondělí ale ukázalo, že situace ve škole je napjatá. Bylo hlasitě slyšet, že někteří z žáků vyjadřují obavy – a používají i výrazy jako „šikana vyučujících“ či „atmosféra strachu“. Co se z vaší pozice ředitele dá udělat pro to, aby se to změnilo?
Kdo dělá svou práci poctivě, nemusí se ničeho bát. Vyžadování pracovní disciplíny ze strany zaměstnavatele není šikana. Když se vyžadují pracovní návyky a s tím související věci podle zákoníku práce a školského zákona, je to připomenutí, že ten pracovník asi nedělá svoji práci dobře. Co se týče personální obsazenosti, je to na bedrech ředitele, který má pravomoc zaměstnance kontrolovat i je přijímat a odvolávat z práce.

Žáci konkrétně jmenovali učitele angličtiny a španělštiny, který dostal výpověď ke konci března s nařízenou dovolenou od poloviny měsíce, a požadují jeho setrvání nejméně do konce školního roku. Vyjádřili obavu, že je nedovede k maturitě.
Já komunikuji s radou rodičů a na poslední schůzce jsme se domluvili, že kvůli dokončení školního roku výpověď pana učitele stáhnu, což on neakceptoval. Uvedl, že o souhlasu se zpětvzetím výpovědi přemýšlí, ale nemá už moc času. Já jsem to ochoten udělat kvůli dětem, ale samozřejmě nemá nárok na to, aby si kladl podmínky: buď to přijme, nebo nepřijme.

Z vašeho pohledu je tedy rozhodnutí čistě na něm.
Ano. Dostal šanci částečně se rehabilitovat a dokončit ročník – a pak se uvidí. Nejnovější vývoj vedl k tomu, že dotyčný vyučující v pátek (15. 3.) podepsal dohodu o ukončení pracovního poměru.

Čili odchází. Víte, jak bude zajištěna výuka – a zejména kdo bude učit angličtinu v maturitním ročníku?
Výuku anglického jazyka i španělštiny máme zajištěnu v plném rozsahu aprobovanými učiteli. Bez větších problémů.

Jestliže demonstrující žáci hlasitě projevili nesouhlas a neskrývaně vystupovali proti vašim krokům, nemusejí mít obavy, že by jim jejich zapojení do protestu mohlo nějak „neprospět“ – pokud se vyhnu slovu ublížit?
Perzekvováni nebudou; to není účelem téhle školy ani pedagogického sboru. Na vyjádření své nespokojenosti mají právo. Já se snažím vysvětlovat, že jsou to čistě procesní a profesní věci, které spadají do kompetence ředitele školy; že když zaměstnanec dlouhodobě neplní své povinnosti, má zaměstnavatel právo se s ním rozloučit. Sebereflexe některých lidí je po upozornění nulová. A nevím, jestli 46 žáků z 520 je dostatečný věhlas dělat takovéhle akce – ale je to jejich rozhodnutí.
Jednalo se opravdu jen o pár jedinců, kteří neznají pozadí pracovního poměru dotyčných učitelů – a mně GDPR neumožňuje konkretizovat jména ani prohřešky. Každopádně by učitelé měli dodržovat školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících i zákoník práce. Nemůžou chodit pozdě do hodin, nadávat sprostě žákům, nedržet „v kondici“ pedagogickou dokumentaci. Musí zvládat svoji odbornost.

Povinnosti pedagogů má ředitel strojnické průmyslovky v Betlémské ulici Miroslav Žilka znázorněny i zcela přehledně. | Video: Milan Holakovský

Tohle se skutečně dělo?
Bohužel. Od října 2023 jsem musel zakročit – a do dnešního dne někteří učitelé dostali pět šest důtek. Ale zdůrazňuji, že se jedná jen o čtyři lidi z 55.

Ozval se mi bývalý učitel Jiří Toman, který napsal, že obdržel 12 vytýkacích dopisů, přičemž zmiňoval jeden konkrétní: měl se týkat toho, že ve výuce používal iPad , který vámi nebyl schválen.
Na to si nepamatuji, ale myslím, že ve výuce se má používat jen zařízení, které je normalizované a protokolárně zkontrolované odborníky na bezpečnost při práci. Učitel, kterého jste jmenoval, dobře ví, proč důtky dostal – a nakonec podal výpověď sám. Dohodou o ukončení pracovního poměru.

Napsal mi, že jste na něj „nastražil past“ – a on poté odešel, třebaže mu zbývalo půl roku do důchodu; raději byl na podpoře v nezaměstnanosti. Podrobnosti ale neznám.
Nic bližšího říci nemohu. Jestli bude mít zájem, řekne vám to on. Pokud mi dá svolení, mohu uvést, proč nakonec sám podepsal dohodu o ukončení pracovního poměru. Ale někteří zaměstnanci si myslí, že si mohou dovolit všechno. Včetně podvádění. Když se jim na to přijde, jsou velice překvapeni. Ne: žádné pasti se nekonaly.

V rámci protestní demonstrace před školou se ze strany žáků objevila výhrada vůči trestům za nevyhovující přezůvky. O tom něco víte?
Podle školního řádu se mají žáci přezouvat. Kdo se nepřezouvá, dostane napomenutí třídního učitele.

Jdete i vy příkladem?
Ano, podívejte se. Samozřejmě nejsem přezut, když odcházím z budovy – a mnozí žáci si myslí, že tak chodím po budově. Ale ne: když něco žádám po ostatních, žádám to i od sebe.

close Ředitel strojnické průmyslovky v Betlémské ulici Miroslav Žilka. info Zdroj: archiv Miroslava Žilky zoom_in Ředitel strojnické průmyslovky v Betlémské ulici Miroslav Žilka.

Při protestu hovořil také bývalý student, který zmiňoval loňský incident kvůli pošlapané podlaze. Prý vedení školy po konkrétní třídě požadovalo finanční náhradu.
To není pravda.

Ale zaznělo to.
Zaznělo. Máme v suterénu místnosti, které navštěvuje jen určitý počet žáků. Loni jich bylo asi 80; z několika tříd. Žáci se tam pohybovali – a nic bych neřekl, kdyby byly okopané zdi. „Pošlapané“ ale byly i stropy. Také tam byly otisky bot; tedy přezůvek. Zakročil jsem, že to není normální, protože tu nemáme marťany, kteří by chodili obráceně – a žádal jsem po všech třídách, jež ty prostory navštěvovaly, po všech žácích, aby sami vylíčili, co se tam stalo. Za měsíc toho nikdo nebyl schopen.

Jak se objevily šlápoty na stropě, jste se tedy nedozvěděli?
Nedozvěděli; opravdu nevím, jak to udělali. A protože to školu stálo peníze – z peněz daňových poplatníků, i vás – žádali jsme, že náklady je třeba nějak refundovat. Když se nenašel viník, protože nejsme policajti, abychom vyslýchali každého žáka, vycházelo to, že každý z těch, kteří se tam pohybovali, by měl zaplatit asi 234 korun. Rodiče se ale ohradili, že je to princip kolektivní viny.

Jak to dopadlo?
Nechal jsem to na dobrovolné bázi – a uhradila to čistě škola. Dobrovolně nikdo nezaplatil ani korunu. Bylo to na dobrovolnosti: takže žádné šikanování nebo perzekvování. Hodně se to přetřásalo – a nakonec mě rodiče obvinili, že já jsem ten, kdo pochybil. Že jsem nenechal namontovat kamery (využívat kamerové systémy pro takovéhle vyšetřování se ale vlastně ani nemůže) a natřít stěny i stropy antivandalským nátěrem. Nakonec jsem tedy byl na vině já, že jsem neudělal protiopatření.

Studenti protestující před pražským magistrátem dávali hlasitě nespokojenost s kroky vedení strojnické průmyslovky v Betlémské ulici. | Video: Milan Holakovský

Skutečně nikdo neprozradil, co se stalo? Ani neoficiálně?
Ve škole se toho hodně napovídá – ale to jsou informace „jedna paní povídala“. To se nedá brát vážně.

Radní hlavního města Antonín Klecanda oznámil, že město jako zřizovatel školy vyhlásí výběrové řízení na obsazení postu ředitele školy. Přihlásíte se do něj?
Myslím, že ano. Ale v podstatě tomu předcházelo rozhodnutí školské rady v novém složení. Myslím si, že špatně vyhodnotila situaci – záměrně špatně – a poslala mě do konkursu z osobních důvodů některých jejích členů. I když dva pánové z magistrátu, kteří jsou členy školské rady, oznámili, že se „honu na ředitele“ nezúčastní – a že s toxickými lidmi ve školské radě nebudou jednat.

Teď se přiznám, že nerozumím.
Řeku to tedy jinak. V březnu 2023 byla volba do školské rady. Do ní se tak nějak, řekl bych nehezky, dostala paní učitelka – a od té doby zažívám peklo. Chce po mně nějaké věci, na což má právo. Ale v září hlasovali o tom, že nejsem ten pravý člověk na postu ředitele. Usnesli se na tom v poměru hlasů 4:2 – a od té doby se rada školy úplně rozpadla. Já jsem byl poslán do konkursu. Myslím si, že jsem pro školu udělal opravdu hodně, když za 12 let mého působení prošla kompletní rekonstrukcí – a že má dobrý zvuk. Poškozování jejího jména na veřejnosti zatahováním žáků do osobních problémů mě mrzí.