„Přišla jsem na gynekologii, kde objevili něco zvláštního a odebrali mi krev. V nemocnici mi po sonografii zjistili onemocnění. I když jsem s tím byla konfrontována už dříve, protože maminka měla rakovinu vaječníků a zemřela na ni, bylo to těžké. Člověk si nikdy nepřipustí, že to dostane. Pak si skoro chystá oblečení do rakve,“ popisuje svou zkušenost pacientka Eva.

Rakovinu vaječníků jí lékaři diagnostikovali před čtyřmi lety. Do dvou týdnů po zjištění následovala operace a poté chemoterapie, která trvala do konce roku. Po prvotním šoku se začala se situací sžívat a s podporou rodiny se s ní vyrovnala. Nyní dochází na preventivní kontroly.

Klíčem je genetika

Mutace v jednom z BRCA genů způsobuje u žen třicetkrát vyšší riziko rakoviny vaječníků a desetkrát vyšší riziko rakoviny prsu. „Nosičky a nosiči genetických poruch, jako je mutace BRCA genů, se mohou onemocnění díky preventivním operacím buď zcela vyhnout, nebo mají díky pravidelnému sledování větší šanci na včasný záchyt. Má to ale jednu podmínku. Musí sami vědět, že s jejich geny něco není v pořádku,“ vysvětluje přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze David Cibula.

Podle lékařů je zásadní, aby se u žádné ženy s rakovinou vaječníků nevynechalo genetické vyšetření a v případě pozitivního nálezu byli na přítomnost mutací testováni její přímí příbuzní. Stále ale zůstává více než čtvrtina pacientek bez genetického vyšetření.

Jak připomněl lékař onkologické kliniky Michal Vočka, plošný screening neexistuje. Zatímco u obecné populace je celoživotně riziko onemocnění rakovinou vaječníků 1,5 procenta, nosičky mutací, byť jsou zatím zdravé, chodí po světě s rizikem padesát až šedesát procent.

„Tichým zabijákem je nádor, který vychází z konce vejcovodu. Ve chvíli, kdy se zobrazí, už vyplňuje pánev a břišní dutinu. Čtvrtina pacientek má nádor dědičný. Po splnění jejich reprodukčních plánů jim doporučujeme preventivní odstranění orgánů, ze kterých může nádor vzniknout,“ vysvětlila profesorka Daniela Fischerová, která se specializuje na diagnostiku onemocnění v Onkogynekologickém centru VFN. Její tým dokáže pomocí expertního ultrazvuku odhalit i nejmenší zhoubné útvary a velice rychle zahájit léčbu, přímo v centru během 48 hodin od nálezu.

Pozitivní vyhlídky na uzdravení

Výskyt rakoviny vaječníků mírně klesá a vyhlídky pacientek se zlepšují. U žen s určitou genetickou poruchou se pomocí cílené léčby zvýšila naděje na delší život. Podle posledních výsledků je navíc pravděpodobné, že kombinace operace, chemoterapie a biologické léčby dokáže část z těchto žen zcela vyléčit.

Kromě látek, které jsou v dnešní době k dispozici, tedy hlavně PARP inhibitory, se zkouší celá řada nových molekul a způsobů léčby. Inovativní imunoterapie by měla u žen s pozitivním BRCA statusem zabránit návratu onemocnění, do běžné klinické praxe by se měla dostat fyzikální léčba pomocí elektrických proudů, velká očekávání představuje řada léků ze skupiny ADC (česky konjugované protilátky).

Pojišťovna hradí ale jen část z léčebných variant. „Máme čtyři možnosti, jak se pacientka dostane k takové léčbě. První možností je hrazení pojišťovnou, druhou je klinická studie a třetí možností je paragon 16 – když vidíme někde indikaci, pro kterou jsou data a důkazy, že to může fungovat, snažíme se domluvit s pojišťovnou, aby léčbu pacientům uhradila, čtvrtou možností je samoplátce. Máme tu pacienty, kteří si hradí léčbu i několik milionů korun ročně sami,“ uvedl Cibula.

Druhou možnost zvolila i pacientka Eva. Od začátku svého onemocnění je zařazena v sekci klinické studie, v níž je sledována doteď.