Poblíž obchodního střediska Šestka nacházející se v lokalitě Dlouhá Míle má vzniknout nový dopravní terminál, který bude součástí nové železniční trati v úseku Praha Ruzyně – Praha Letiště Václava Havla. 

"Vznikne nový dopravní uzel, který vytvoří důležité propojení železnice se silniční dopravou, městskými i příměstskými autobusy a výhledově i s tramvajemi. Nové parkoviště P+R významně rozšíří infrastrukturní výbavu širšího území letiště a uleví komunikacím Prahy 6,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Pražští radní nyní schválili, že k danému terminálu přivedou novou tramvajovou trať, která prodlouží aktuálně budovanou tramvajovou trať z Divoké Šárky na Dědinu. Nová trať bude vedena dále západním směrem k Pražskému okruhu.

| Video: Youtube

Dědina s budoucím odbočením počítá, po jejím zprovoznění nebudou potřebné další zásadní stavební úpravy. Pražský okruh trať překříží po novém mostě, jehož vybudování bude součástí stavby tratě, a následně se obloukem stočí do Fajtlovy ulice.

„Prodloužení tramvajové tratě do této lokality je zásadním impulsem pro zlepšení dopravní obsluhy, zejména umožnění přestupu na ostatní druhy dopravy. Přispěje to k vytvoření univerzálního terminálu veřejné dopravy a posílí efektivitu a využívání stávajících tratí,“ sdělil Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Délka nové tratě bude zhruba jeden kilometr a bude na ní jeden pár zastávek s názvem Nádraží Dlouhá Míle. Se zahájením stavby se počítá nejdříve v roce 2027. Odhadované náklady na výstavbu se pohybují kolem 500 milionů korun.