Výraz „rákosníci“, který ve veřejném vystoupení zaznít nemá, se tak na jednání zastupitelů zřejmě bude skloňovat ve všech pádech. Řešit se bude, zda a v jaké souvislosti se takto vyjádřil radní Vrkoč na jednání výboru pro územní rozvoj. S výzvou k veřejné omluvě v té souvislosti vystoupil ve středu 19. dubna i čestný předseda Česko-vietnamské společnosti Marcel Winter. Proti nazývání Vietnamců a Čechů vietnamské národnosti hanlivým slovem současně vyjádřil důrazný protest.

Reakce až na zastupitelstvu

„Vietnamci žijící u nás, včetně těch, kteří bydlí a pracují na Praze 11, pomáhají charitou, humanitární pomocí a finančními dary nemocnicím a českým občanům: nejen při epidemii covid-19, ale také při všech velkých povodních, požárech i českým rodinám postiženým tornádem na Moravě. Vietnamci se výborně integrovali do naší společnosti a jejich děti se velmi dobře učí na našich a později i na prestižních zahraničních školách,“ vysvětlil, že Vietnamci žijící v České republice si hanlivě vyznívající označení nezaslouží. „Naši Vietnamci jsou prostě borci – a žádní ‚rákosníci‘!“ zdůraznil. Nabízí i vyjádření Binh Smržové-Tần, jež ukazuje, že jedno neuvážené slovo může opravdu hodně zabolet.

Získat vyjádření radního Vrkoče nebo starostky městské části Šárky Zdeňkové (taktéž HPP 11) se ve středu 19. dubna Deníku nepodařilo. Pouze se sama ozvala mluvčí radnice Michaela Rulíšková s tím, že do čtvrtečního jednání zastupitelů zástupci vedení městské části nic komentovat nebudou. „Neradi bychom porušili pravidla slušného chování,“ uvedla s tím, že nejprve je na místě vše projednat na zastupitelstvu. „Bylo by to nezdvořilé, ale i neúčelné říkat předem,“ uvedla mluvčí.

Víc horkých témat k debatě

Jestliže Winter vyzval k tomu, aby se problémové slovo vyřešilo slovně – radní Vrkoč by se měl veřejně omluvit a označení s hanlivým podtextem již nikdy nepoužívat – opozice má v úmyslu přejít k činům. Jakub Lepš (TOP 09) uvedl, že političtí protivníci budou navrhovat jeho odvolání, jestliže se nedočkali naplnění svých představ: radní by podle nich měl rezignovat jak na funkci v radě městské části, tak na post zastupitele. Užití výrazu „rákosníci“ hodnotí jako rasistickou urážku. Jmenoval navíc i dalšího zastupitele z řad HPP 11 Jiřího Štylera, od něhož měli účastníci jednání kontrolního výbor zaslechnout termín „rákosky“.

Na veřejném zasedání zastupitelů Prahy 11 (jednání se koná 20. dubna od deváté hodiny v KC Zahrada) tak lze očekávat debatu plnou napětí. Zvlášť když patrně znovu ožijí i předloňské hádky, které se objevily poté, co na jednání zastupitelů v červnu 2021 padlo označení „židobolševickej materiál“ – což se dostalo i do Výroční zprávy Federace židovských obcí o projevech antisemitismu v České republice za rok 2021.

Opozice má však nabito ještě výrazněji. Chce otevřít případ převzetí dětského a sportovního hřiště Prahou 11 od spolku, v jehož vedení figurují Vrkoč i Štyler. K přijetí tohoto daru má Lepš zásadní výhrady vzhledem ke stavu hřišť: „Nákladné opravy místo soukromého spolku zaplatí daňový poplatník.“ Hovoří dále o podezření na střet zájmů i o pochybnostech, jestli k převzetí hřišť stačilo rozhodnutí radních: není si jistý, zda to není spíš v kompetenci zastupitelstva.

Označení „rákosník“ pro lidi

- Zřejmě vzniklo (nebo se přinejmenším obecně vžilo) jako pojmenování občanů Vietnamské socialistické republiky, kteří v 70. a 80. letech minulého století přicházeli „na praxi“ do průmyslových podniků v tehdejší Československé socialistické republice (našincům se tehdy Vietnamci často jevili „všichni stejní“ a jejich jména nevyslovitelná)

- Postupně mu začal být přisuzován pejorativní (hanlivý) nádech a z běžného vyjadřování se zvolna vytrácelo

- Dnes většinou bývá vnímáno jako slangové označení s málo pozitivním hodnocením a odkazujícím na stereotypy – připomenutí rákosových chýší, klobouků a práce na rýžových polích může být vnímáno obdobně jako u nás třeba „sláma čouhající z bot“

- V češtině může tento výraz s malým „r“ znamenat rodové označení ptáka a s velkým pak příjmení