„I když Praha není typickou vinařskou oblastí, může se pochlubit vinicemi v malebných částech města. Některé z nich patří dokonce k těm vůbec nejstarším, jaké v Čechách vznikly, jiné se řadí k tomu nejlepšímu, co české vinařství nabízí. A vinice sv. Kláry v Troji, o kterou se stará Botanická zahrada hlavního města Prahy, je dokonce památkově chráněná,“ uvedl náměstek primátora hlavního města Prahy Jiří Pospíšil, který nad akcí převzal osobní záštitu.

Vinice budou v sobotu 27. května a v neděli 28. května zpřístupněny od 10 do 17 hodin. Vstup do vinic bude zcela zdarma.

Některé vinice si pro návštěvníky přichystaly i doprovodný program s ochutnávkou. Informace a zajímavosti o daných vinicích poskytnou návštěvníkům kromě komentovaných prohlídek i informační stojany.

K dispozici budou i tištěné informační letáky s mapou, které lze získat v turistických informačních centrech Prague City Tourism. Mapu v elektronické podobě lze stáhnout na webu prazskevinice.cz.

Seznam zúčastněných vinic

- Vinice Máchalka - u prosecké bobové dráhy

- Vinice Albertov - drobná vinice obklopená moderní zástavbou i gotickou zdí

- Vinice Baba - jediná pražská biovinice nedaleko stejnojmenné zřízeniny

- Vinice Salabka - na území Troje s pohledem na pražskou zoo

- Zilvarovy vinice - na území bývalé Popelářky

- Vinice Grébovka - s prvorepublikovou atmosférou

- Vinice Vyšehradské kapituly - tři malé vinice v jihozápadná části Vyšehradu u Starého purkrabství

- Modřanská vinice - nejjižněji položená vinice v Praze

- Vinice Svatojánská - podél Úvozu pod Petřínem

- Vinice Strahovská - s vyhlídkou nacházející se na svahu pod Strahovským klášterem 

- Vinice Svatováclavská - v areálu Pražského Hradu a Vyšehradu

- Vinice na Vítkově - zapojená do akce teprve druhým rokem

- Vinice Lysolajská - vznikla při rekultivaci bývalé pískovny