Předseda představenstva Výstaviště Praha Tomáš Hübl ve středu 6. března uvedl, že jejich obchodníci už jednají s prvními možnými uživateli. Konat se zde jednou mohou veletrhy, kongresy, společenské i kulturní akce.

Pokud se neobjeví neočekávané komplikace, zásadní rekonstrukce komplexu z roku 1891 by mohla být dokončena za dva roky. Navenek se palác se dvěma křídly bude podobat tomu původnímu, postavenému na sklonku 19. století pro jubilejní zemskou výstavu. Ve skutečnosti však bude nabitý technologiemi.

Odhad dvou let ve středu zmínil radní hlavního města Prahy pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský (Piráti). Jeho přítomnost není náhodná: Průmyslový palác Praze patří.

Vedoucí projektu David Čech ze společnosti Metrostav DIZ se však vyjadřuje opatrněji: vše ukáže další vývoj. Dobře totiž ví, že ještě mohou nastat rozmanité komplikace. Jako se jich už objevilo! Stavba se tak citelně prodlužuje – Zábranský nyní opatrně zmiňuje rok 2026 – a logicky také prodražuje. Výsledná cena je nejistá. Snad budou stačit dvě miliardy korun?

Instalační kanály nemile překvapily

Původně se počítalo s tím, že hotovo, včetně dostavby levého křídla zničeného požárem v roce 2008, by mělo být už letos. Záhy po zahájení stavby však bylo jasné, že bude nezbytné postupovat jinak, než se plánovalo, a udělat navíc spoustu věcí, s nimiž projekt nepočítal.

Nejvýrazněji to vidět v pravém křídle památky. To je nyní zcela rozkopané, stejně jako zbytek objektu. Původní zadání přitom znělo jednoduše: repase parket. V této části objektu nic víc. „Nakonec je vybouráno vše,“ konstatoval Čech. Nové zde budou podlaha i s instalačními kanály pod ní, stejně jako strop se světlíky.

Zjištění, že objekt je v podstatně horším stavu, než se očekávalo, přinesla hned první kopnutí. Zklamaly obzvlášť ty části, které vzniky v padesátých letech minulého století; tehdy se palác upracoval pro pořádání sjezdů Komunistické strany Československa. „Zejména kanály vybudované pro distribuci tepla a chladu,“ upozornil Čech na největší problém. S tím, že materiály měli tenkrát dělníci k dispozici kvalitní, avšak s technologickou kázní byli často na štíru. Nynější stavbyvedoucí však připouští, že nasazovat psí hlavu tehdejším pracovníkům možná není úplně fér. Extrémně se tehdy spěchalo: mělo, ba muselo být hotovo co nejdříve. Bylo; tomu se přizpůsobovalo vše.

Ve stejné vzniklo také foyer spojující všechny tři původně samostatné části: střední halu a obě křídla. To zůstane zachováno, i když aktuální úpravy objekt přibližují jeho původní podobě. Levé křídlo vzniká jako moderní dobře zateplená novostavba, avšak vycházející z původního vzhledu v 19. století. Dokonce i ocelová konstrukce, byť je svařovaná a ne nýtovaná jako ta původní, nese napodobeniny nýtů – a to přesně v místech, kde se skutečně nacházely.

Uvést termín rekonstrukce Průmyslového paláce není jednoduché, říká vedoucí projektu David Čech ze společnosti Metrostav DIZ. | Video: Milan Holakovský

Střední hala se rekonstruuje, včetně restaurování okenních vitráží a malovaného stropu. Ten se právě nyní postupně demontuje a jeho části jsou odváženy do ateliéru. Při návratu bude pod něj doplněna tepelná izolace.

Zdejší ocelové konstrukce už jsou očištěné a připravené na nátěry. Postupně se bude odbourávat lešení a dojde na navracení vitráží na původní místo, konstatoval Čech. Upozornil, že v zadní části střední síně je už také opraven portál. Původně zde byly dva; další předkové postavili naproti. Ten ale nepřečkal padesátá léta, když se stavělo foyer: tehdy byl zbourán.

Pravému křídlu pak bude po úpravách vrácen vzhled, který dostalo v padesátých letech v rámci úprav na Sjezdový palác. I když ne tak docela: prostor bude více prosvětlen, protože do střechy se vrátí světlíky.

Chystá se návrat hodinové věže

Podoba Průmyslového paláce se mění před očima, čehož si nyní mohou všimnout třeba návštěvníci Matějské pouti. Díky dokončení montáže podstatné části ocelové konstrukce, v hřebeni vysoké asi 22 metrů, se už rýsuje – a je viditelná z daleka. Kdo přijde blíž, může už místy postřehnout, kde budou v opláštění okna či vrata.

Zpovzdálí, za oplocením staveniště, není dobře vidět, že snesená hodinová věž, která je nyní usazená před palácem a obehnaná lešením, dostala nové nohy. Původní byly v bídném stavu. Pokračují práce na dalších úpravách, aby v létě byla připravena pro možný návrat na původní místo. Kdy přesně k tomu může dojít, však Čech zatím nechce odhadovat. Zábranský také uvedl, že letos se na původní místo mají vracet okenní vitráže.

Obnovované levé křídlo na místě někdejšího požářiště je novostavbou, avšak budovanou tak, aby to nebylo na pohled patrné. Pro budoucí fungování celého komplexu je pak klíčové, co nově vzniká pod ním: suterén s rozsáhlým technickým zázemím. Snadno sem zajedou kamiony i další vozidla, od nichž má být zásobování paláce hračkou díky výtahům.

Zdejší parkovací místa poslouží provozním účelům, ale veřejnosti určena nejsou. V tomto novém suterénu vedle strojoven technických zařízení dále mimo jiné budou šatna, toalety, stravovací provozy, technické zázemí personálu či místnost pro odpad. Bude tudy také možno projít „suchou nohou“ ke Křižíkovým pavilonům, což má zatraktivnit využívání areálu i za nepříznivého počasí.

Rekonstrukce Průmyslového paláce na Výstavišti v březnu 2024: nová výstavba levého křídla. | Video: Milan Holakovský

Účel jednotlivých zákoutí suterénu však nezasvěcený návštěvník zatím nemá šanci ani odhadovat. Jsme na regulérním staveništi, kde si každý musí dát pozor, kam šlape. A pevná obuv i výstražná vesta a přilba jsou tu povinností jak pro zdejší pracovníky, tak pro návštěvy.

Zdi jsou zde zatím pouze rozestavěné; dokončeny budou po montáži prvků vzduchotechniky. V místě, kde stojí stále stále fungující jeřáby, bude po jejich odstranění také třeba dobetonovat základ a stropní desku. Ještě níž pak jsou připravena tepelná čerpadla, jež budou pomáhat jak při vytápění objektu, tak v případě potřeby při jeho ochlazování.

Špičková ochrana proti požáru

Pod úrovní terénu se v této části areálu, u severovýchodního ohraje levého křídla, schovají rovněž technologie hasicího zařízení a nádrže s hasební vodou. Jakkoli si nikdo nepřeje, aby muselo dojít na jejich využití – snad zde červený kohout před 16 roky zničením levého křídla dokokrhal – systém protipožárního zabezpečení bude mít obnovený Průmyslový palác na úrovni současné špičky.

Nejde jen o rozvody pro hašení vodní mlhou, ale také o detekční systémy. Mimo jiné se má zjišťovat přítomnost stop kouře ve vzduchu nasávaném pro toto testování v různých částech komplexu. Vedle nasávaček či standardních požárních detektorů mají k odhalení případného nežádoucího ohně pomáhat také laserové paprsky.