Při opravě dojde k výměně asfaltového povrchu, zrekonstruují se chodníky a střední dělicí pás. Součástí bude i rekonstrukce autobusové zastávky MHD.

V plánu jsou také drobné sadové úpravy.

Radotínský most na D0.
Oprava mostu na Pražském okruhu si vyžádá uzávěru poloviny dálnice

Práce jsou rozděleny do tří etap, hotovo má být v polovině června. V každé etapě se počítá s jiným dopravním omezením.

 „Proto bychom chtěli požádat řidiče, aby věnovali pozornost značení při průjezdu daným místem,“ uvedla mluvčí TSK Barbora Lišková.

Dopravní omezení

Etapa 1: 25. 3. – 6. 5. 2023
Bude uzavřen celý jízdní pás ve směru do centra včetně přilehlých chodníků. Pro pěší budou vytvořeny koridory, chodci budou naváděni na druhou stranu. V křížení ulice Prosecká x Trmická bude zajištěn přes stavbu průjezd přes stavebně uzavřený jízdní pás do centra s výjezdem do jízdního pásu z centra, kde se bude jezdit obousměrně. Autobusová zastávka ve směru do centra bude dočasně přemístěna za hranici stavby za křižovatku Prosecká x Na Vyhlídce. Provoz je sveden do protějšího jízdního pásu směr z centra, kde bude automobilová doprava jezdit obousměrně.

Etapa 2a: 7. 5. – 18. 6. 2023
Stavebně bude uzavřený jízdní pás z centra a doprava bude svedena do jízdního pásu směr do centra, kde se bude jezdit obousměrně. Zastávka se dočasně přemístí před opravovaný úsek stavby – před křižovatkou Prosecká x Nad Krocínkou.

Etapa 2b: 10. 6. – 18. 6. 2023
Bude stále zavřen jízdní pás z centra. Jezdit se bude obousměrně v jízdním pásu do centra. Jen v křižovatce ulic Prosecká x Nad Krocínkou x Na Vyhlídce bude zajištěný kyvadlový provoz s přenosnou semaforovou soupravou, aby bylo možné v křižovatce vybudovat střední dělicí ostrůvek v přechodu pro chodce. V tuto dobu bude v prostoru křižovatky zajištěn kyvadlový provoz.