Rodiče pana Tinga byli zatčeni čínskou policií letos v květnu, protože se věnují meditační praxi Falun Gong. Jeho matka paní Žuej-mej Ma je již na svobodě. Pan Ting se domnívá, že jeho matka byla propuštěna díky mezinárodnímu tlaku. V Německu totiž zorganizoval kampaň za její záchranu, lidé posílali dopisy a pohlednice na čínskou ambasádu v Berlíně žádající její propuštění. Tingův otec pan Jüan-te je však i nadále vězněn a jeho blízcí ani nevědí kde.

Ve večerních hodinách bylo součástí akce i promítání kanadského animovaného filmu Věčné jaro, který je nominován na Oscary. Film je založen na základě reálných událostí v Číně, kdy příslušníci potlačovaného duchovního hnutí Falun Gong hacknuli státní televizi.

Falun Gong

Falun Gong (také nazývaný Falun Dafa) je starobylá metoda zušlechťování těla a mysli školy buddhismu. Byla zveřejněna v roce 1992 v Číně panem Li Hongzhim. Skládá se z pěti meditativních cvičení a učení, které zdůrazňuje zlepšování vlastního charakteru podle hodnot pravdivosti, soucitu a snášenlivosti.

Generální tajemník komunistické strany Číny Ťiang Ce-min prosadil zákaz Falun Gongu 20. července 1999, když se ukázalo, že počet následovníků Falun Gongu v Číně převýšil počet členů komunistické strany o několik milionů. Od té doby čelí tamní příznivci Falun Gongu svévolnému zatýkání, ilegálnímu věznění, tzv. převýchově, fyzickému i psychickému týrání a podle rozsudku Londýnského tribunálu (také zvaný China Trubinal) jsou zabíjeni pro své orgány.