Ano; k okřídleným slovům typu „ptáka po peří, vlka po srsti a člověka po řeči poznáš“ nebo třeba i „podle nosa poznáš kosa“ lze doplnit poučení, že právě primátorský řetěz je nejtradičnějším a nejviditelnějším symbolem postu prvního muže – poměrně novodobě i ženy – metropole. Hlavu Prahy poznáš po řetězu. 

Zprvu však řetěz nepředstavoval odznak moci primátora: tahle pozice se v novodobých dějinách objevila v Praze až za první republiky (v dalších významných městech pak ještě podstatně později). Insignie má však historii podstatně starší: ta se píše již od sklonku 19. století.

Zlatý řetěz, který ozdobí starostu při významných příležitostech, což podtrhne slavnostní atmosféru těchto chvil, se začal používat již za monarchie. Od roku 1898. Nápis kolem městského znaku na medaili řetězu tak nezmiňuje primátora, ale hovoří o „slovutném starostovi král. hlav. Města Prahy“.

| Video: Youtube

Před deseti lety, kdy byl primátorský řetěz vystaven v Muzeu hlavního města Prahy, tehdejší ředitel Archivu hlavního města Prahy Václav Ledvinka připomněl, že vzorem pro úvahy o tomto řetězu se stala středověká tradice.

Hodnostáři, kteří měli právo používat vlastní pečeť, kdysi při významných příležitostech nosili jako odznak své moci její typář (tedy razidlo) zavěšený na zlatém nebo stříbrném řetězu. To se postupně vytratilo, když postavení nositele začaly reprezentovat šavle a šerpa.

Kníže Václav nevadil, císař ano

Návrat k tradici v novém hávu dostal podobu rozhodnutí o vytvoření starostenského řetězu. Nestačilo však, že se na tom usnesli pražští radní. Věc musela být schválena i nejvyššími místy ve Vídni – osobně císařem Františkem Josefem I. Po jeho souhlasu byl řetěz, jehož podobu navrhl architekt Antonín Balšánek, vyroben zlatníkem Karlem Ebnerem.

Musel se zavázat, že obdobný kus už nezhotoví. Prvním uživatelem se stal ve zmiňovaném roce 1898 starosta Jan Podlipný.

Řetězu dominuje medaile o hmotnosti 228 gramů. Samotný řetěz vážící 909 gramů, zdobený českými granáty, se skládá z celkem 50 dílů různých tvarů. Ojedinělý je čtvercový prvek doplněný štítkem s vyobrazením českého patrona sv. Václava (doplněným i nápisem Svatý Václave, vévodo české země, pros za nás Boha). Mimochodem: přečkal bez újmy všechny politické zvraty.

Neplatí to však pro celou insignii, na jejíž původní podobě se odrazil obraz doby vzniku. Na přední straně medaile byl nejprve portrét císaře (městskému znaku ve variantě z roku 1649 patřil rub), obklopený nápisem Za panování Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. MDCCCXCVII. 

To se ukázalo jako problém po pádu monarchie, kdy v roce 1918 vzniklo samostatné Československo.

Nosit „Franze Josefa“ nový starosta Přemysl Šámal odmítl a řetěz předal Muzeu hlavního města Prahy. Záhy se však Šámal stal vedoucím prezidentské kanceláře a v čele města ho vystřídal Karel Baxa; zprvu starosta a posléze první primátor. Za jeho éry se používání řetězu obnovilo – poté, co strana s císařovou podobiznou byla vyhlazena a znak se stal lícem.

Primátorský řetěz se pak už používal beze změn. S nástupem komunistů k moci se sice uvažovalo o výrobě nového medailonu se symboly, jež by odrážely novou dobu, tehdy v roce 1948 to však dopadlo jako za obdobné situace se změnou poměrů v roce 1939: zůstalo pouze u myšlenek.

Hudeček řetěz vystavil. Po ostudě

Velkou pozornost k primátorskému řetězu obrátil Tomáš Hudeček (tehdy TOP 09), když v roce 2013 vystřídal Svobodu. Nechal řetěz vystavit v Muzeu hlavního města Prahy společně s městskou pečetí a s dary, jež v minulosti získali pražští primátoři.

Výstava, kterou magistrát prezentoval jako „představení pražských korunovačních klenotů“, lákala na na jedinečný artefakt v pozoruhodném prostředí. S tím, že podobu řetězu navrhl pro výrobu v roce 1897 architekt Balšánek, který byl i autorem budovy tohoto muzea na Florenci.

| Video: Youtube

Rozruch však vzbudily okolnosti Hudečkova rozhodnutí. Ten totiž jako čerstvý primátor po svém zvolení odmítl řetěz převzít s tím, že lépe mu bude v muzeu. „Jen tíží a připomíná řetěz z Pána prstenů,“ nechal se slyšet. Když jeho slova vyvolala poprask a kritiku zpupnosti, své vyjádření se snažil mírnit.

Hojně tehdy kolovalo vyjádření někdejšího mluvčího prezidenta republiky a uznávaného experta na etiketu Ladislava Špačka, označující Hudečkův přístup za neuctivé pohrdání symbolem suverenity pražské samosprávy. S odstupem pak za chybu označil své vyjádření i Hudeček. Šlo podle něj o neuváženou reakci na kritická slova opozice, „že mu jde jen o řetěz“ – čímž byl míněn lesk primátorské funkce.

Během svého působení na postu primátora (od června 2013 do listopadu 2014) ostatně Hudeček řetěz využil zhruba na desítce akcí: od vítání hlav států po oddávání snoubenců.