Mezi nejvíce poptávané střední školy patří v hlavním městě tradičně gymnázia. Hlásí se na ně jak pražské děti, tak děti z okolí, jako je třeba Středočeský kraj. V metropoli je na pět desítek těchto škol a redakce Deníku oslovila ty z nich, na které se hlásilo více než sto uchazečů ročně.

Gymnázia se shodují, že žáky to k nim táhne díky zajímavé nabídce mimoškolních aktivit, dobré přípravě ke studiu na vysoké školy, ale i díky úspěšnosti, se kterou jsou středoškoláci na vysoké školy po vystudování gymnázií přijímáni.

Úspěšní absolventi gymnázií odchází na vysoké školy po maturitě v naprosté většině, podle gymnázií se jedná přibližně o 95% úspěšnost při přijetí na vysoké.

„Naši absolventi studují v ČR i v zahraničí, jsou úspěšní v nejrůznějších oborech – historicky i v současnosti. Mezi absolventy jsou např. 2 současní děkani fakult ČVUT, lékaři z IKEMu, bankéři, programátoři, diplomaté, spisovatelé – držitelé ceny Magnesia Litera, sportovci – mistři Evropy i světa v různých disciplínách, pracovníci na zahraničních univerzitách, herci, hudebníci,“ uvedla pro Deník ředitelka gymnázia Arabská Zdeňka Hamhalterová.

Žáci pro přijetí potřebují sedmdesát až osmdesát bodů ze sta

Podle dat, která oslovená gymnázia Deníku poskytla, můžou uchazeči o přijetí získat až 50 bodů z testů z matematiky a 50 bodů z testů z českého jazyka. Aby se na gymnázium dostali, potřebují v součtu zpravidla 70 až 80 bodů.

Například gymnázium Na Vítězné pláni chce letos přijmout ke čtyřletému studiu 60 žáků, přihlášených má 258 uchazečů. „Poslední přijatý na čtyřleté studium v loňské roce získal z matematiky 40 bodů a z českého jazyka 43 bodů,“ uvedl pro orientaci ředitel gymnázia Jaroslav Mervínský. Podobně vychází údaje i z ostatních výrazně poptávaných gymnázií v Praze.

Počet přihlášených uchazečů může být zavádějící

Jak upřesnil ředitel gymnázia Botičská, počet přihlášek je sice zajímavé číslo, ale mnohem důležitější je podle něj počet přihlášek s první prioritou, který lépe ukazuje zájem o školu. „I dříve byly školy, které měly přihlášek hodně, ale nakonec měly počet zájemců mnohem menší, protože se uchazeči dostali na školy své první volby,“ vysvětlil ředitel Stanislav Luňák.

Letos si žáci podávají přihlášky až na pět středních škol a řadí je dle své priority, z toho tři přihlášky můžou podat na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až dvě přihlášky na obory, kde se dělají „talentovky“.

„Výsledky se liší na gymnáziu a pedagogickém lyceu, kde se předpokládá další studium na VŠ, a na předškolce, která je odbornou školou. U gymnázia a předškolky se navíc konají školní přijímací zkoušky, kde uchazeči předvedou své nadání a talent, a tak může být přijatý i uchazeč, kterému třeba konkrétně matematika tak úplně nejde,“ uvedl ředitel školy Evropská Pavel Žďárský s tím, že nejlepší uchazeči měli loni skóre kolem 40 bodů z testů Cermatu (čeština: 45/ matematika: 41), poslední nad čarou potom na gymnáziu a na pedagogickém lyceu měli 42/32 a na obor Předškolní a mimoškolní pedagogiku 39/22 bodů.

Gymnázium Na Vítězné pláni

-loni 202 uchazečů, přijímali 62
-poslední přijatý na čtyřleté studium v loňském roce získal z matematiky 40 bodů a z českého jazyka 43 bodů
-letos je 258 uchazečů, přijímají 60

Gymnázium Nad Štolou

-loni 217 uchazečů, přijímali 60
-poslední přijatý uchazeč získal 82 bodů (čeština + matematika) ze 100 (50 za češtinu a 50 za matematiku)
-letos je 196 uchazečů, přijímají 60

Gymnázium Botičská

-loni přijímali 120 uchazečů
-přijatí loni měli průměrně 43,2 bodů z češtiny a 40,2 bodu z matematiky
-letos je 320 uchazečů, přijímají 90

Gymnázium Milady Horákové

-loni 200 uchazečů, přijímali 60
-poslední přijatý uchazeč získal 37 bodů shodně v českém jazyce i v matematice ze 100 (50 za češtinu a 50 za matematiku)
-letos 176 uchazečů, přijímají 60

Gymnázium Evropská

-loni 157 uchazečů, přijímali 59
-poslední přijatý nad čarou získal 42 bodů z češtiny a 32 bodů z matematiky
-letos 173 uchazečů, přijímají 29

Gymnázium EDUCAnet

-loni 206 uchazečů, přijali cca 24 do každého z oborů
-poslední přijatý uchazeč na obor gymnázium dosáhl 70 bodů v součtu matematika a český jazyk
-letos 305 uchazečů, přijímají 70

Gymnázium Arabská

-loni 344 uchazečů, přijali 150
-poslední přijatý žák, který odevzdával zápisový lístek, získal:

Humanitní vědy - Matematika – 37 bodů, Český jazyk – 35 bodů (místo 75.)

Přírodní vědy - Matematika – 39 bodů, Český jazyk – 45 bodů (místo 90.)

Programování - Matematika – 41 bodů, Český jazyk – 43 bodů (místo 44.)

-letos 583 přihlášek (celkem 1. - 5. volba), přijímají 180

Gymnázium U Libeňského zámku

-loni 316 uchazečů, přijali 150
-nejnižší dosažený výsledek u přijatých studentů byl 34 z češtiny a 31 z matematiky
-letos 704 uchazečů, přijímají 120

Pozn.: Deník oslovil dvacet pražských gymnázií, na které se zpravidla hlásí více než sto uchazečů o studium do čtyřletých oborů. Z oslovených gymnázií odpovědělo na dotazy osm.