Zneplatnění neplatného?

Značky zakazující vjezd motorových vozidel, jejichž platnost dodatkové tabulky stanovily na dobu mezi desátou večer a šestou ranní, měly řešit především problém s hlukem v Dlouhé ulici, kde je více podniků, kam se lidé stahují za noční zábavou. Dopravním značením však byla vymezena širší oblast: mezi Dvořákovým nábřežím, Pařížskou ulicí, Staroměstským náměstím a Revoluční ulicí. Na to, že se místní obyvatelé nemohou dobře vyspat kvůli častému túrování motorů vytuněných aut a leckdy i závodnickým choutkám mladých řidičů za volanty nadupaných vozů, upozornil radní Ryvola ve čtvrtek 23. listopadu, kdy nově instalované značky představil. S tím, že dohled na dodržování zákazů má projednaný se strážníky i policisty.

Hned následujícího dne však vstoupil do hry primátor Prahy Bohuslav Svoboda (ODS): veřejně oznámil, že o opatření městské části magistrát nevěděl a on vydal pokyn k jeho přezkoumání. Přičemž značky nechal zneplatnit; přelepit symbolem přeškrtnutí. Vzbudilo to značný rozruch – mimo jiné odstartovaly debaty o možném překročení pravomoci.

Pracovníci Technické správy komunikací tak v krátké době měli v souvislosti s těmito značkami práci již podruhé. Praha 1 se proti tomuto postupu ohradila ústy starostky Terezie Radoměřské (TOP 09). Ta připomněla, že o zavedení zákazů se jednalo několik měsíců, od června, a magistrátu informace nechyběly. Oznámila, že městská část na zákazech vjezdu trvá a bude usilovat o to, aby co nejdřív oficiálně platily. O víkendu pak ještě vstoupili do hry aktivisté z Poslední generace. Část přelepek ze značek za tmy strhali: podle svého vyjádření na sociálních sítích „zneplatnili zneplatnění“.

Primátorem žádané přezkumné řízení magistrát dokončil rekordním tempem. V rozhodnutí, proti kterému se nelze odvolat a žádat další přezkum, konstatoval, že zákazové značky namontované na pokyn Prahy 1 neplatí – a nikdy ani platit nezačaly. Podle úředníků odboru pozemních komunikací chybělo opatření městské části náležité odůvodnění a písemné podklady ve spisu Prahy 1 nejsou dostatečné, když chybí zejména podněty vedoucí k rozhodování o přijetí opatření obecné povahy s omezením vjezdu. Neobstál ani způsob projednání tohoto opaření: magistrát dostal informaci pouze e-mailem „na referentské úrovni“ a záměr byl zveřejněn jen na úřední desce městské části; nikoli vyvěšen celopražsky také na té magistrátní.

Chystá se druhý pokus

Radní Ryvola nepochybuje o tom, že samotná regulace vjezdu, která má umožnit lidem bydlícím na Starém Městě klidný spánek, je správná – a plánuje rozjet kroky směřující k vydání nového opatření obecné povahy – takovému, proti němuž již úřední námitky nebudou. Navrhnout to míní již ve čtvrtek 7. prosince na jednání dopravní komise městské části – a v případě jejího souhlasu by dostali materiál k posouzení radní Prahy 1.

Pokud bude i jejich stanovisko kladné, dojde na nápravu chyb vytýkaných magistrátním přezkumem. V první fázi by to znamenalo obstarat písemné podklady zdůvodňující samotné rozhodování o omezení vjezdu. Magistrát totiž podle informací ČTK mimo jiné uvedl, že přezkoumávaný spis Prahy 1 neobsahoval dokumenty „jako třeba dopisy, e-maily, protokoly či úřední záznamy“.