Podle lékařů se zvyšuje počet dětí, které se narodí před 37. týdnem těhotenství s porodní váhou pod 2 500 gramů. Do této skupiny patří i předčasně narozený Vašík z Prahy, o kterém Deník informoval v půlce září.

paní Lucie s předčasně narozeným Vašíkem
Držela jsem ho a prosila, aby dýchal, říká maminka předčasně narozeného Vašíka

Vašík se narodil ve 23. týdnu těhotenství, přibližně v šestém měsíci. Jeho matka Lucie v tu dobu ještě neměla ani pořádné těhotenské břicho. Tomu, že se její syn narodí předčasně, tehdy nic nenasvědčovalo. Později Lucie zjistila, že měla zánět na placentě.

Nedonošených dětí přibývá

Až 7 % novorozenců v České republice je každý rok narozených předčasně, podobně jako Vašík. Aktuální výzkum pražské Všeobecné fakultní nemocnice (VFN), který tyto děti sledoval v pozdějším věku, ukázal, že se u třetiny z nich projeví nějaký vývojový problém.

Jsou zatíženy významně vyšším rizikem rozvoje duševního onemocnění a neuro vývojových poruch. „Tato skupina se každoročně rozroste zhruba o 7 500 dětí, které často vyžadují dlouhodobý specifický přístup nejenom ze strany zdravotnického, ale i školského a sociálního systému. Přestože se část dětí může vyvíjet bez obtíží, neuro vývojové odchylky se v různé míře mohou vyskytovat až u 70 % této rizikové populace,“ vysvětluje vedoucí lékařka Centra komplexní péče pro děti s perinatální zátěží Daniela Marková z Kliniky pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN.

Reset centrum pro rodiny a mládež 11-18 let.
Budujeme si armádu frustrovaných dětí, upozorňuje nové terapeutické centrum

Vyšším rizikem rozvoje duševního onemocnění a neuro vývojových odchylek a řadou chronických onemocnění jsou nejvíce ohroženy děti narozené s porodní váhou pod 1 500 gramů. Jejich potíže se mohou projevovat například oslabením zrakového vnímání, selektivní pozornosti a dyspraxií (porucha učení, pozn. red.) nebo sníženou schopností plánování a organizace učení i každodenních aktivit.

Polovina dětí potřebuje péči odborníka

Řada neuro vývojových a psychosociálních odchylek není patrná v raném věku a projeví se až později, pod vlivem nároků, které jsou na dítě kladeny, zejména při zařazení do kolektivu nebo v rámci školní docházky.

Charakteristickým rysem je rovněž horší pracovní paměť, snížená kontrola vlastního chování a obtížnější komunikace včetně složitějšího zařazení mezi vrstevníky.

„Náš předchozí projekt prokázal známky duševního onemocnění či závažné neuro vývojové odchylky až u 20 % těchto dětí. Jednalo se o deprese, úzkostné stavy, hyperkinetické a pervazivní poruchy, poruchy autistického spektra a poruchy chování. Tyto vývojové odlišnosti vycházející z perinatální zátěže pak často vyúsťují nejenom v odklad školní docházky, ale i v potřebu speciálního intervenčního pedagogického přístupu, či pomoc asistenta. V řadě případů bývá potřebná psychoterapie nebo i dlouhodobá psychiatrická léčba,“ doplňuje Marková.

TK o problematice neplodnosti a umělém oplodnění. Britka Louise Brown, která se před 45 lety narodila, jako první dítě, ze zkumavky
Každý pátý pár nemůže počít. Problém představila první žena narozená ze zkumavky

Odborníci během aktuálního tříletého výzkumu diagnostikovali u třetiny sledovaných dětí psychiatrickou poruchu a polovině z nich doporučili vyhledat následnou odbornou péči. Výzkumný tým sledoval po dobu 3 let skupinu 110 dětí ve věku 10–14 let narozených kolem 26.-27. týdne těhotenství s průměrnou porodní váhou kolem 880 gramů. Každé z dětí během výzkumu absolvovalo 4 vyšetření – pediatrické, psychologické, psychiatrické a vyšetření motoriky. Děti indikované k psychoterapii se navíc během této doby podle potřeby zúčastnily 1 až 10 psychoterapeutických sezení.

- Psychiatrická porucha zjištěna u více než 1/3 dětí ze souboru předčasně narozených dětí (vyšší je podíl chlapců – 46 % než dívek – 26 %)
- Mentální retardace zjištěna u 6,5 % dětí souboru
- Psychiatrická péče doporučena u 22 % dětí
- Specializovaná péče pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny 40 % dětí
- Psychoterapie 24 % dětí

Z poruch byla nejvíce zastoupena:
- HKP (hyperkinetická porucha a poruchy pozornosti/ ADHD) s podílem 19 %
- PAS (porucha autistického spektra) se potvrdila u 4 % dětí souboru
- Výskyt HKP a PAS byl 3- 4x vyšší než v běžné populaci
- Obtíže v motorickém projevu odhaleny u 38 % dětí
- Projevy dyspraxie (poruchy učení) u 23 % dětí