Ve středu 5. června proběhlo v Praze již pošesté slavnostní vyhlášení ankety Pražský učitel. Tato akce se stala významnou oslavou práce učitelů, kteří se podílejí na vzdělávání mladé generace.

Anketa Pražský učitel se tento rok konala již pošesté. Ředitelé škol zřizovaných hlavním městem měli opět možnost nominovat své nejlepší učitele. Radní hl. m. Prahy pro oblast školství Antonín Klecanda a další představitelé města předali ocenění 21 učitelům, kteří obdrželi stříbrnou medaili a pamětní list. Současně bylo oceněno 22 ředitelů a ředitelek, kteří po ukončení svého mandátu opouštějí své pozice.

„Ocenění v rámci ankety Pražský učitel jsou pro nás důkazem kvality našeho vzdělávacího systému a potvrzením úsilí a pozitivního přínosu našich učitelů. Jsme hrdí na jejich práci a vážíme si jejich obětavosti a oddanosti ve výuce našich žáků. Bylo nám ctí poděkovat také 22 odcházejícím ředitelkám a ředitelům, kteří se zasloužili o rozvoj školství v hlavním městě,“ řekl radní Antonín Klecanda.

O vítězích ankety rozhodovala komise složená z odborníků na školství a vzdělávání, kteří pečlivě posuzovali nominace z jednotlivých škol. Anketa Pražský učitel je vyhlašována s cílem ocenit nejlepší pedagogy za jejich významný přínos výchovně vzdělávacímu systému a vyjádřit jim poděkování za jejich svědomitou a obětavou práci.

close Vyhlášení ankety Pražský učitel info Zdroj: se svolením MHMP zoom_in Vyhlášení ankety Pražský učitel

Tato akce nejenže vyzdvihuje vynikající učitele, ale také připomíná důležitost kvalitního vzdělávání a podpory pedagogů, kteří svým nasazením a profesionalitou formují budoucnost mladých generací.

Anketa Pražský učitel se stala významnou součástí pražského školství a každoročně přináší zasloužené uznání těm, kteří se věnují vzdělávání s nadšením a oddaností.