O posunu v revitalizaci informoval v tiskové zprávě Ropid. „Černý Most je jedním z nejvýznamnějších přestupních uzlů v Praze, kterým denně projde 30 tisíc lidí. Díky společné iniciativě Prahy, jejích organizací i městské části se konečně podařilo s tímto nevábným a zanedbaným prostorem něco udělat a zkulturnit ho tak, aby byl tento významný dopravní uzel komfortnější pro tisíce Pražanů a cestujících, kteří jej denně využívají,“ řekl náměstek primátora Adam Scheinherr. Podle něj zatím hlavní město na terminálu řeší nejakutnější problémy. Terminál vznikl v 90. letech s dokončením metra.

Vyčištění i nové tabule

Cestujícím slouží k rychlé orientaci 12 nových elektronických informačních tabulí, které zobrazují aktuální odjezdy nejbližších spojů z jednotlivých nástupišť. Pro celkový přehled jsou k dispozici také dva velkoplošné souhrnné informační panely. Zobrazují jak městské, tak i regionální autobusové linky PID. Cestujícím slouží také nové lavičky a odpadkové koše. Veškerá zábradlí i zastřešení přístupových cest se dočkala obnovy nátěru nebo celkového vyčištění. Nové je také osvětlení nástupišť a lávek.

Slavnostní zahájení provozu na trolejbusové lince Letňany - Čakovice (15. října 2022).
Dopravní podnik Praha hledá projektanty dalších trolejbusových tratí z Holešovic

„Zajištěn je také intenzivnější pravidelný úklid. V rámci projektu Čitelná Praha i zde plánujeme ještě v letošním roce instalovat nový statický navigační systém,“ uvedl mluvčí Ropidu Filip Drápal.

Terminál Černý Most je nejvýznamnějším dopravním uzlem ve východní části Prahy, kde začíná linka metra B. Na ni tu navazuje 12 městských a 15 příměstských autobusových linek PID a 32 dálkových autobusových linek směřujících především do východní a severní části České republiky. Černý Most má také velkokapacitní záchytné parkoviště P+R. Je výchozím bodem pro pěší cesty do místního sídliště i k okolním obchodním centrům.

Prvním krokem k revitalizaci bylo zastavení degradace přístupových lávek konstrukcí kolem stanice metra, ke kterému došlo ve spolupráci s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy. 

Žižkovský tunel se na dva týdny uzavře.
Žižkovský tunel bude zavřený. Chodci mají smůlu, musí jezdit městskou dopravou

„Upravili jsme nástupiště a další mostní konstrukce tak, aby se celý prostor stal důstojným a hlavně bezpečným vstupem do Prahy,“ řekl Josef Richtr, náměstek generálního ředitele TSK.

Důležité bylo podle něj zejména provést úpravy odvodnění, protože právě zatékání do konstrukcí bylo nejzávažnějším problémem všech mostních objektů. 

„Bylo třeba vybudovat nové betonové odvodňovací žlaby se svody, které přebytečnou vodu odvádí z povrchu konstrukce do kanalizačního systému. Díky těmto úpravám a sanacím povrchů se také odstranil pověstný problém s rampouchy, které ohrožovaly cestující. Provedli jsme také kompletní protikorozní nátěr sloupů a zábradlí, celý prostor jsme vyčistili a doplnili o nové lavičky a další mobiliář,“ dodal Richtr.