Fotovoltaická elektrárna byla postavena ve spolupráci městských firem a vše proběhlo za podpory Dopravního podniku hl. města Prahy (DPP), jehož je Pražská strojírna dceřinou firmou, a také hlavního města Prahy.

Výstavba elektrárny začala začátkem letošního roku a trvala pouhých pár měsíců.  Bylo instalováno celkem 2200 kusů solárních panelů s výkonem 450Wp, které pokrývají plochu odpovídající výměře 23 tenisových kurtů.

Celkově má elektrárna výkon 996 kWp a je schopna vyrobit až 980 MWh elektřiny za rok. Množství takto vyrobené elektřiny odpovídá například roční spotřebě 300 běžných domácností.

Spuštění fotovoltaické elektrárny umístěné na střechách výrobních hal a skladů Pražské strojírny. | Video: Deník/Radek Cihla

„Zprovoznění této fotovoltaické elektrárny je mimořádně důležitým krokem nejen pro Pražskou strojírnu, ale i zbytek metropole. Jednak bude dodávat přebytek energie – odhadem zhruba třetinu – do distribuční sítě. Především ale zajistí této společnosti soběstačnost, které chceme dosáhnout i pro celé hlavní město. Je to součástí našeho programu v oblasti energetiky, podobně jako zajištění dostatku energií za dostupné ceny. Energetickou bezpečnost Prahy bereme mimořádně vážně,“ uvedl pražský primátor Bohuslav Svoboda.

Významný je i ekologický aspekt celého projektu, díky provozu elektrárny dojde úspoře emisí CO2 ve výši zhruba 500 t za rok. Návratnost celého projektu se předpokládá do šesti až osmi let.

| Video: Youtube

„Podle plánu bychom měli pokrýt celkovou spotřebu výroby i administrativních budovách, což zahrnuje i 24hodinové provozy několika soustruhů, čističek vzduchu a dalších strojů a ještě 35 % prodat,“ říká Robert Masarovič, předseda představenstva a generální ředitel Pražské strojírny a. s.  

O Pražské strojírně:

Hlavním předmětem činnosti Pražské strojírny je vývoj a výroba kolejových konstrukcí a výhybkových systémů pro tramvajovou dopravu. Kompletní servis výhybkových systémů je doplněn i o další komplementy, jako jsou tramvajové výměny, odvodnění výměn a další strojírenská výroba.Uvedené výrobky dodává pro potřeby své mateřské společnosti Dopravnímu podniku hl. města Prahy, která je jejím hlavním odběratelem, ale i do dalších dopravních podniků v ČR. Významný je ale i exportní trh, dodává do Německa, Bulharska, Austrálie, Itálie, Rakouska, Švédska, Slovenska, Maďarska, Estonska, Dánska a dalších zemí.

Pražská strojírna je podnik s dlouholetou tradicí strojírenské výroby již od počátku třicátých let 19. století. V roce 1994 bylo rozhodnuto o transformaci Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. a byla založena akciová společnost pod obchodním názvem “Pražská strojírna a.s.”. V roce 2017 prošla Pražská strojírna restrukturalizací a tehdy pod novým vedením dosáhla hospodářského výsledku 10 mil. Kč. Díky masivním investicím do strojního vybavení se Pražské strojírně daří zvyšovat produktivitu práce a nadále dosahovat skvělých hospodářských výsledků.