„Někdo upustil rybník a malé ploťky a okouni uvízli za dřevěným molem, kde pomalu umírali,“ vysvětlují, co se stalo, ochranáři, kteří v Praze záchranu volně žijících zvířat zajišťují společně s pracovníky městských lesů, „Hodný pán si problému všiml a zavolal nám o pomoc,“ oceňují reakci návštěvníka lesoparku.

Deset věder s rybkami

Tým Českého svazu ochránců přírody se pustil do práce. Vylovil všechny ohrožené rybky, které se podařilo najít, a přenesl je do bezpečné vody. „Bylo toho tak deset kýblů,“ bilancuje. Má ale také méně příznivou zprávu: mnohým rybkám nebylo pomoci, protože už uhynuly.

Na TikToku ochranáři průběžně informovali i o tom, jak se pak zjišťovalo pozadí události. Nejprve se zdálo, že stavidlo otevřel nějaký nenechavec. „Máme podezření, že prkna hráze někdo vyndal bez vědomí správce,“ zněl první údaj. Upřesnění následovalo po dvou hodinách: „Vypadá to na řízenou akci, ale její průběh nejspíš už nikdo nekontroloval.“ Po nahlášení problému věc řeší s vodohospodáři magistrát.

Proč materiál nikdo neodveze?

Už předem počítá s všímavostí lidí radnice Prahy 1, která informuje návštěvníky Petřína. Tam úřad městské části nechal vyčistit betonové šachty Vojířova rybníčku. Ručně, protože promáčený terén neumožňuje přístup techniky. Radnice současně vysvětluje, že to je také důvod, proč materiál z čištění zatím zůstane na místě. Jistě se najdou kolemjdoucí, jimž bude divné, že ho po skončení prací nikdo neodklízí. Tak tedy: s tím se počítá – avšak teprve v době, kdy bude sucho. Možná to počká až do léta.

Vysvětlující cedule u lesa

S všímavostí lidí, kteří si vyšli na čerstvý vzduch, se dlouhodobě počítalo také třeba na okraji Kunratického lesa, mezi restaurací U krále Václava IV. a spodní částí areálu IKEMu. V nedávné době zde pod Zeleným údolím prošly úpravami jak tok Kunratického potoka, tak jeho okolí. Návštěvníci oblasti, kteří viděli rozsáhlejší práce, nezůstali lhostejní – a intenzivně se dotazovali, co se zde odehrává.

Opakovaně se tu tak objevovaly cedule vysvětlující aktuální kroky. Z jakých důvodů se upravuje koryto potoka? Dožívající kamenné opevnění nahradila rovnanina z balvanů, v některých pasážích se objevily menší tůňky, což vše učiní potok atraktivnější pro různé živočichy, ale vzniknou i lepší podmínky pro vodní rostliny.

Proč se kácejí dřeviny? Ty nepůvodní budou po terénních úpravách nahrazeny druhy, které do zdejší krajiny patří. Došlo i vysvětlování, co znamenají úpravy terénu. A chodci, které sem vylákalo jasní počasí na procházku, už mohli ocenit, že území skutečně „prokouklo“. Je upravenější než dřív, ale současně i „více přírodní“.