Očekává, že zůstane více místa pro parkování místních obyvatel. Chystané změny v placení za parkování jsou ale aktuálně velké téma pro celou Prahu. Téma velké a bouřlivé. Přijde rachot, až dojde na zveřejnění cen?

Jestliže politici v hlavním městě chystají zásadnější reformu pravidel parkování, nedělají to jen kvůli tomu, aby Pražanům usnadnili možnost zaparkovat v blízkosti bydliště, jak lze často slyšet. Byť je v těchto souvislostech pojem „řidič ze středních Čech“ často vnímán přímo jako nadávka, ke zjevným cílům chystaných změn také patří zaměřit se na pražské řidiče.

A od nich jednak získat více peněz na poplatcích za povolení k parkování v zónách placeného stání, jednak je právě finančním tlakem přimět ke zvážení, zda opravdu potřebují všechna auta, která vlastní. A zda pro své vozy v době, kdy nejezdí, nedokážou najít jiné místo než odstavení na ulici. Vyplynulo to z panelové diskuse, kterou v úterý 26. března uspořádala hospodářská komora.

Aby ubylo parkujících aut

Zúčastnění politici se sice shodli, že se zatím nedokážou dohodnout, jaké výše by cena za parkovací povolení pro Pražany měla dosahovat, zajedno jsou ale v tom, že dojde na zdražování. Otázkou zůstává jen jeho razance a citelnost dopadu na vlastníky aut. S tím, že se ozývají hlasy volající po tom, aby se jednalo o částku, která bude motoristy „převychovávat“: bude je ponoukat k takové změně chování, aby aut v ulicích ubylo.

Prozatím pražští radní v polovině ledna rozhodli o dvou zásadnějších změnách, které budou platit od začátku příštího roku. Pouze do letošního 31. prosince mohou elektromobily využívat bezplatné parkování v zónách placeného stání. Ke stejnému datu budou také zrušena takzvaná přenosná parkovací oprávnění. Další změny jsou na cestě – ta se však ukazuje jako křivolaká a hrbolatá. Možná ještě i celkem příkrá.

Mají vyplynout z návrhu, který magistrát předložil k debatě městským částem. Nyní vypořádává a snaží se zapracovat jejich početné (a často i protichůdné) připomínky. Jak daleko je ještě k výsledku, kdy pravidla parkování mají být řešena také ve vazbě na plánované zpoplatnění vjezdu do částí centra, ukázal ve čtvrtek 7. března sněm starostů městských částí Prahy.

Mimo jiné se počítá s tím, že by lidé bydlící v oblastech s modrými zónami měli mít možnost zaplatit si možnost stání i v levnější omezené lokalitě v okolí domu či si předplatit hodiny parkování pro návštěvy – ať už za nimi přijedou příbuzní, nebo třeba řemeslník. Měnit se také mimo jiné mají pravidla pro vjezd zásobovacích vozidel či se počítá se zavedením celoměstské parkovací karty pro návštěvníky.

Koalice se teprve má dohodnout

Už v minulosti 1. náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) opakovaně zdůraznil, že podle něj se nynější cena za povolení k parkování rezidentů v modrých zónách (1200 Kč ročně) má výrazněji zvýšit – a modré zóny by měly městské části zavést i na sídlištích. Považuje totiž za „normální“, aby za uskladnění soukromého majetku – svého auta – na ulici lidé platili. A odmítá, aby podle jeho propočtů „dotování“ parkovacích míst bylo větší než podpora veřejné dopravy.

Že zdražování má podporu i u dalších politiků, vyplynulo z panelové diskuse k parkování v centru metropole, již v úterý v Českém klubu Obecního domu uspořádala Pražská hospodářská komora. Hřib se sice neúčastnil, avšak v rámci debaty politiků přítomní některé z jeho myšlenek podpořili.

Předseda výboru pro dopravu pražského zastupitelstva Martin Sedeke (ODS) uvedl, že koalice Spolu (kam vedle ODS patří ještě KDU-ČSL a TOP 09), Pirátů a STAN vládnoucí Praze se zatím shodla jen na tom, že peníze vybrané v souvislosti s parkováním by hlavní město mělo opět investovat do této oblasti. Na konkrétních částkách za povolení pro parkovací zóny v rámci nových pravidel se koaliční partneři dosud nedohodli – avšak zdá se, že tyto platby ke zdražení skutečně směřují.

Shoda na výši plateb zatím v koalici nepanuje, nicméně Sedeke naznačil, že k domluvě se schyluje: „Je dohodnuta cesta, jak k tomu dojít.“ Debata o konkrétních částkách však má být aktuální až ve chvíli, kdy bude známa konečná podoba pravidel parkování se začleněním připomínek a požadavků na změny, které v lednu magistrát dostával od městských částí. Pak dojde na projednání v odborných skupinách – a následně na dořešení na politické úrovni. K čemuž patří i stanovení konkrétních částek, jež bude město žádat od motoristů.

Zdražení má vyhnat auta z ulic

Z debaty účastníků panelové diskuse vyplynulo, že vedle ceny za parkovací povolení považují politici a magistrátní úředníci za potřebné také řešit přísnější sankce za přestupky související s parkováním – aby pokuta nevycházela levněji než celodenní parkovné v automatu – a jejich lepší vymahatelnost. Přece jen ale velkým tématem zůstává především výše požadované platby za povolení k parkování v zónách placeného stání, jež by prý měla být i „motivační“. Motivovat obyvatele k tomu, aby si raději platili parkování v podzemních garážích, jež prý zůstávají poloprázdné – a třeba i rodiny k úvahám, zda se nezbavit svého druhého, jen řidčeji využívaného auta.

S tím, že nynější částka 1200 Kč na rok by se měla zvýšit, souhlasí i někteří zástupci opozice v pražském zastupitelstvu. Třeba Adam Scheinherr (Praha Sobě), jenž v minulém volebním období byl i náměstkem primátora pro oblast dopravy a památkové péče, míní, že odpovídající částka by byla mezi dvěma a třemi tisíci ročně. Upozornil také, že monitorovací auta zaznamenávají pouze špatné parkování v zónách – avšak nikoli mimo ně.

Zdražení prý udělá místo pro místní

Aktuální změna v Praze 6, která se začne uplatňovat od úterý 2. dubna, se vztahuje jen na smíšené fialové zóny v některých částech Břevnova (v ulicích Bělohorská, Břevnovská, Pod Marjánkou) a Vokovic (zde jde o ulice Africká, Liberijská, Na Dlouhém lánu, Pod Kladenskou silnicí i o části Kladenské u obchodních center Bořislavka a Šárka). V rámci denního tarifu tam od řidičů, kteří v okolí nebydlí, bude mezi osmou ranní a osmou večer nově Praha vybírat 40 Kč za hodinu – a mezi osmou večer a šestou ranní 40 Kč za noc.

Prospěje to místním, vysvětluje radní šesté městské části pro dopravu Ondřej Matěj Hrubeš (ODS). Vyšší hodinová sazba podle něj zkrátí dobu parkování návštěvníků u stanice metra Bořislavka a v oblastech kolem ulice Bělohorská, takže zbude více míst pro místní obyvatele čili rezidenty. „Zároveň kolem komplexu Bořislavka Centrum mají návštěvníci-nerezidenti možnost parkovat v podzemních garážích nákupního centra,“ upozornil Hrubeš.