Zavedeno, zneplatněno, zrušeno

Zastupitelé městské části se v úterý 12. prosince večer vyslovili pro opětovné zavedení zákazových značek, které místní radnice nechala vyvěsit před třemi týdny. Radní Prahy 1 pro dopravu Vojtěch Ryvola (ANO) tehdy na sklonku listopadu upozorňoval, že místní obyvatele ruší nejen množství přijíždějících aut, ale dokonce závodění některých vlastníků silných vozů v nočních ulicích centra. Prakticky vzápětí, hned následující den ráno, se proti tomu ohradil primátor Prahy Bohuslav Svoboda (ODS).

Prohlásil, že nařídil přezkum a značky nechal „zneplatnit“: Technické správě komunikací vydal pokyn k jejich přelepení páskami, které je přeškrtávají. S tím, že městská část k jejich vyvěšení přistoupila bez vědomí magistrátu (načež se ukázalo, že k vzájemné komunikaci došlo, ale jen na úrovni úředníků-referentů).

Zákaz vjezdu 22-06h mimo dopravní obsluhu.
Noční zákazy vjezdu na Starém Městě neplatí, rozhodl magistrát

Přineslo to rozruch: jednak kolem debat, zda má primátor takovou pravomoc, jednak v souvislosti s počínáním aktivistů. Ti podle svého vyjádření „zneplatnili zneplatnění“, když v noci strhali část pásek značky přeškrtávajících. S tím, že si nepřejí omezení platnosti: zákaz vjezdu by jim vyhovoval nejen v noci, ale i přes den.

Debata kolem postupu primátora se nyní vrátila i na aktuálním jednání zastupitelů Jedničky. Třeba Pavel Marc (Zelení) naznačil, že Svoboda coby představitel volené samosprávy podle něj nedovoleně zasáhl do kompetencí úředníků působících v rámci takzvaného přeneseného výkonu státní správy. „Zvůle,“ hodnotí Marc počínání primátora Prahy. Nakonec do věci zasáhl magistrátní odbor pozemních komunikací a drah, který opatření silničního úřadu Prahy 1 zrušil. Kvůli nedostatečně zdůvodněnému rozhodnutí a dalším formálním pochybením prý bylo od počátku neplatné.

Vyhlásit zákaz vjezdu znovu

Zastupitelé Prahy 1 nyní dali svým hlasováním najevo, že městská část na nočním zákazu trvá. Jejich usnesení je současně pokynem, aby opětovné zavedení zákazových značek platných od dvaadvacáté hodiny do šesté ranní s výjimkou pro dopravní obsluhu (tedy třeba pro taxíky, ale i obyvatele s trvalým bydlištěm v dané oblasti) bylo projednáno takovým způsobem, že už pro výhrady přicházející z magistrátu nebude důvod. Podle Ryvolových slov budou také doplněny podklady, které magistrátu chyběly v původním spisu – včetně záznamů o výhradách, stížnostech nebo řešených přestupcích, které k přípravě opatření vlastně daly podnět.

Zákaz vjezdu 22-06h mimo dopravní obsluhu.Dlouhá
Aktivisté strhali přeškrtnutí na značkách. Zneplatnili prý zneplatnění

Součástí usnesení zastupitelů Prahy 1 je i přiznání dřívějších nedostatků: městská část o přípravě původního opatření neinformovala dostatečně. Zastupitel Richard Bureš (ODS), který je současně jedním z radních Prahy 1, jehož kompetencí je oblast investic, IT, technických systémů prevence kriminality a Smart City, prosadil schválení konstatování, že během přípravy původního opatření nebyly jak veřejnost, tak hlavní město, ale i orgány samotné Prahy 1 dostatečně informovány nad rámec běžného úředního postupu.

Tématem debaty na veřejném zasedání zastupitelů se stal také námět, zda by nebylo vhodné uplatnit zákaz vjezdu rovněž na taxíky. Jejich šoféři prý při čekání na zákazníky, kteří se nechávají odvážet od klubů, zbytečně popojíždějí a přehnaně používají houkačky. Z diskuse však vyplynulo, že důkazy o tom, že taxikáři takto soustavněji ruší noční klid, úřad městské části nemá k dispozici.