„Prosím všechny zodpovědné Pražany, aby tato mimořádná opatření respektovali. Bezpečnost hlavního města a jeho obyvatel je naší společnou prioritou,“ řekl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

O zákazu varovali také pražští hasiči, kteří doporučili, aby se lidé šli spíše ochladit. „S tropickými letními teplotami je opět vyhlášen zákaz rozdělávání ohňů na území hl. m. Prahy, který platí do soboty 26. srpna. Prosíme, buďte ohleduplní a běžte se raději někam ochladit," uvedli na sociální síti X (dříve Twitter).

K výzvě o opatrnosti se připojila i náměstkyně primátora Jana Komrsková. „Vzhledem k nedávným i aktuálním požárům ve světě zřejmě všichni tušíme závažnost změny klimatu. Sucho tíží také Prahu, naštěstí se počet požárů a jejich rozsah zatím nevymyká kontrole. Dle mých informací letos pražští hasiči od začátku června vyjížděli k více než stovce požárů v přírodním prostředí, celkově bylo požárů v tomto letním období přes 540. Chtěla bych proto poděkovat všem, kteří zákaz rozdělávání ohňů dodržují, a situaci neberou na lehkou váhu. V rámci klimatického plánu se snažíme vodu v krajině co nejefektivněji zadržovat a budoucím problémům tím předcházet.”

Zákaz rozdělávání ohňů platil v Praze již v květnu a na začátku července.

Během tohoto a minulého týdne se nejen v metropoli držely teploty na tropických maximech. Podle předpovědi počasí by během příštího týdne měly teploty klesnout pod 30°C.

 Za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se podle Nařízení č. 6/2019 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, považuje:

a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
b) lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru,
c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje,
d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

Podle Nařízení jsou v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru v těchto místech zakázané následující činnosti:

a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
c) používání pyrotechnických výrobků,
d) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně,
e) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
f) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,
g) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.