Vědcům Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích se podařilo detailně zaznamenat obnovu lesní vegetace po rozsáhlém požáru v Národním parku České Švýcarsko z roku 2022. To bylo možné díky časosběrným videím.

Požár v Českém Švýcarsku propukl 23. července 2022 a postihl více než 1600 hektarů. Podle vědců byl na několika místech natolik intenzivní, že zmizela celá vrstva organické hmoty tvořící svrchní část půdy a zůstal pouze písek s popelem.

Po dohašení se na místo vrátili geoekologové, kteří v oblasti obnovili i poškozená měřící vybavení i sledování vegetace.

„Během monitoringu vývoje vegetace jsme na dvě shořelé plochy na začátku vegetační sezony 2023 umístili kamery s časosběrným záznamem. Rychlost kolonizace požárem postiženého území mechorosty, bylinami a pionýrskými dřevinami je fascinující," komentuje Matěj Man z Oddělení geoekologie výsledná časosběrná videa.

Vývoj vegetace na požářišti „Mezní louka“ v Národním parku České Švýcarsko (2023):

| Video: Youtube

Na videích jsou zachycené dvě výzkumné plochy. První video podrobně zobrazuje vývoj vegetace na zasaženém místě nedaleko obce Mezní Louka. Druhé pak nedaleko obce Mezná. Časosběrné video je sestaveno z několika set fotografií, automaticky pořízených vždy v poledne v období od dubna do listopadu 2023.

Obnovení neuvěřitelnou rychlostí 

I po tak rozsáhlém požáru se plochy již na jaře roku 2023 začaly zabarvovat do zelena. Později se objevily i byliny nebo semenáčky bříz. „Je až neuvěřitelné, že na mnoha místech dorostly břízy, které vyklíčily z drobného semínka, za rok výšky kolem 1 metru," dodává Man.

Zajímavostí se můžou zdát různé strategie, jak se rostliny vyrovnávají s tak velkým narušením svého stanoviště. Zatímco kapradina hasivka orličí požár přežila v podobě podzemních oddenků, ze kterých brzy vyráží nové výhony, bříza sází na obrovské množství semen, z nichž je schopná za pouhou jednu vegetační sezónu vytvořit metr vysoké semenáče.

Vývoj vegetace na požářišti v Národním parku České Švýcarsko (2023):

| Video: Youtube

„Záběry videa jasně ilustrují i to, jak je důležité provádět dlouhodobý terénní výzkum. Vědci z Oddělení geoekologie Botanického ústavu podrobně sledují vývoj lesa, rostlin v podrostu a mikroklimatu v NP České Švýcarsko na desítkách každoročně navštěvovaných trvalých ploch již od roku 2009. Díky tomu získali unikátní poznatky o dynamice lesa, ale i změnách lesního mikroklimatu na delší časové škále, než je pro jiné výzkumy tohoto typu obvyklé," doplňují vědci.