Zatímco v Praze hlásilo v úterý před polednem povodňový stupeň jen jedno místo, v okolí Prahy je situace horší. Po celém Středočeském kraji je mnoho míst, kde jsou vyhlášeny stupně povodňové aktivity. Na některých stanicích na Labi, Vltavě i Sázavě dokonce hlásí stupně třetí, tedy stavy ohrožení. Středočeský kraj však již informoval, že řeky vesměs kulminují. 

Pondělí reakce Prahy

Hlavní město Praha společně s primátorem Bohuslavem Svobodou sledují hydrometeorologickou situaci již několik dní. Na základě jejího vývoje se v pondělí dopoledne za účasti primátora, zástupců Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), Povodní Vltavy, složek Integrovaného záchranného systému a dalších zapojených uskutečnilo zasedání Povodňového orgánu hlavního města Prahy k aktuální povodňové situaci.

Přehled aktuální hydrologické situace v České republice najdete ZDE.

„Od 13.00 hodin budou platit pro Pražany a návštěvníky Prahy mimořádná bezpečnostní opatření související se zvýšeným rizikem povodní. Uzavřené budou náplavky a aktivované další protipovodňové zábrany. O všech podrobnostech budete nepřetržitě informováni. V rámci cvičení protipovodňových opatření jsem se před pár týdny přesvědčil, že jsme dobře připraveni. Všechny složky, kterých se tato mimořádná situace týká, pracují v plném nasazení. Zároveň prosím všechny o ohleduplnost, opatrnost, a především o respektování bezpečnostních pokynů,“ uvedl pražský primátor Bohuslav Svoboda.   

Příprava na zavření vrat Čertovky v Praze v souvislosti se zvýšenou hladinou řek.

Fotogalerie: Příprava na zavření vrat Čertovky v Praze v souvislosti se zvýšenou hladinou řek

 Na rozhodujících vodních tocích, kterými jsou Vltava a Sázava, se zvýšily průtoky. Sice se na těchto tocích očekává jejich kulminace a budoucí pokles a řeka Berounka již kulminovala, ale i s ohledem k plánovaným manipulacím na Vodní nádrži Orlík bude zvýšený průtok nadále trvat, a to i několik dní. Přesto by plánovaný průtok Prahou (na limnigrafu Malá Chuchle) podle Povodí Vltavy a ČHMÚ měl být v rozmezí 550 až 600 m3/s a tuto hranici by neměl překonat.

Krom uzavření protipovodňových vrat na Čertovce došlo od 13 hodin z preventivních důvodů k zastavení provozu přívozů v Praze 1, 2 a 6. V Praze 1, 2 a 5 pak došlo k uzavření náplavek pro veřejnost, a to včetně nástupu a výstupu do lodí a z lodí. Vstup a vjezd na náplavky tedy byl od 13.00 hodin pro veřejnost zcela uzavřený a správce náplavek je již v kontaktu s provozovateli. Zaparkovaná vozidla, která na místě zůstavují, je nutné vyparkovat, aby zde nehrozilo žádné nebezpečí ani škoda na majetku. Vozidla proto budou strážníci a správa služeb odtahovat.

Všechna přijatá opatření platí do odvolání. Výjimku tvoří provoz botelů Admirál, Albatros a Matylda a posádek provozujících plavby lodí, kterých se opatření netýkají. Přijaté kroky jsou nyní preventivní a město bude dále sledovat vývoj situace. Nehroší situace je aktuálně podle ČHMÚ na horním povodí Sázavy, odkud ještě přitéká další voda. První úseky mobilní protipovodňové ochrany by se stavěly při průtoku 700 m3/s.