Mrtvá těla lékaři potřebují, aby se dokázali kvalitně postarat o živé pacienty – a nejde jen o výchovu budoucích kolegů. Právě na pitevně se doktoři mohou bezpečně naučit nové metody operací nebo otestovat bezpečnost různých zdravotnických prostředků. Nemocnice proto představila dárcovský program Ústavu anatomie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Pod heslem Mrtví učí živé, latinsky Mortui vivos docent.

Jako příklad zmiňuje motolská nemocnice případ z loňského prosince, kdy 34letý muž na Novodvorské pobodal na ulici dvě ženy a následně byl zastřelen policisty, na které rovněž útočil. Zatímco jedna z žen vyvázla s lehkým zraněním, druhé agresor způsobil dvoucentimetrovou ránu v srdci. Tuto 46letou pacientku se lékařům z Motola podařilo zachránit i díky dárcům těl. Právě na nich se totiž nedlouho před událostí učili provádět nový léčebný zákrok, díky kterému pacientka přežila. Resuscitační torakotomii – tedy otevření hrudníku kvůli rychlému řešení zástavy oběhu.

Lékařka z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF a FN Motol Vlasta Vlasáková tehdy uvedla, že prvotních poznatků nebylo mnoho: lékaři viděli, že pacientka má bodná poranění břicha i hrudníku a s největší pravděpodobností krvácí dovnitř hrudníku, v té chvíli ale nevěděli z čeho.

Až v rámci resuscitační torakotomie se podařilo odhalit bodnou ránu přímo v srdci a takzvanou srdeční tamponádu, kdy nahromaděná krev utiskuje srdeční sval. Když se lékaři Tomáši Haruštiakovi podařilo zastavit krvácení, následovala kontinuální přímá srdeční masáž. Povzbuzování srdce dlaněmi trvající zhruba 80 minut. Přes hodinu a čtvrt!

Jak pomoci vědě

K tělům zemřelých, která potřebují pro zdokonalování lékařských postupů a dovedností, se zdravotníci mohou dostat jedině prostřednictvím smlouvy, již s ústavem anatomie každý dobrovolný dárce sepíše za svého života. Právě s tím je spojena zmiňovaná jediná platba: na celkem třech exemplářích smlouvy musí dárce nechat svůj podpis úředně ověřit.

Pokud se to udělá na pracovišti Czech POINTu (typicky na poště nebo na radnici), vychází jeden podpis na 30 korun. Jiné výdaje, jež by se později pojily s úmrtím dárce těla, už jeho rodina nemá. Náklady spojené s výjezdem pohřební služby, s kremací a předáním urny pozůstalým hradí lékařská fakulta.

Aby vše klaplo podle plánu, dárce dostane průkaz, který by měl nosit společně se svými doklady. Očekává se také, že o svém rozhodnutí pomoci lékařské vědě informuje členy rodiny. Neznamená to ale, že by se upsal definitivně: pokud později změní názor, lze od smlouvy kdykoli odstoupit.

Ústav anatomie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v rámci svého dárcovského programu slibuje nejvyšší možnou úctu k darovanému tělu. Před dvěma lety také byla v motolském areálu vysazena lípa, jejíž větve nesou malé dřevěné lístky s křestními jmény dárců. U „stromu života“ nechybí ani lavička nabízející místo pro setkávání příbuzných a přátel zemřelých dárců – a počítá se zde i s pořádáním bohoslužeb.