„Hlavní město se dopustilo porušení §19a odst. 1 zákona, který orgánům veřejné moci zapovídá zvýhodňovat některé soutěžitele. Ve své regulaci loterií, sázkových a hazardních her Praha v období od 1. 12. 2012 do 20. 12. 2018 vymezovala konkrétní adresní místa pro provozování těchto her, aniž by tato místa byla vybrána na základě objektivních, nediskriminačních a předem známých kritérií. Uvedeným jednáním hlavního města Prahy došlo k narušení hospodářské soutěže," uvádí ÚOHS.

Mlsna zamítl námitky týkající se například nicotnosti a nepřezkoumatelnosti rozhodnutí, nenarušení hospodářské soutěže, nerealistických požadavků Úradu na regulaci loterií, nediskriminačního charakteru vyhlášen, jakož i nepřiměřenosti uložené pokuty.

V současné době probíhá také rozhodnutí o dalším rozkladu Prahy podanému proti druhému rozhodnutí o porušení pravidel hospodářské soutěže obecně závaznými vyhláškami regulujícími hazardní hry. Konkrétně v období od konce roku 2018 do října 2021. Během tohoto druhého řízení byla v prvním stupni nepravomocně uložena pokuta ve výši 1 274 tisíc korun.

Správní soudy i Ústavní soud České republiky potvrdily možnost zásahů ÚOHS proti diskriminačnímu jednání orgánů veřejné moci při vydávání obecně závazných vyhlášek, včetně toho, že v případě měst, obcí a krajů se nejedná o zásah do práva na samosprávu.