„Trojská kotlina je jedním z nejcennějších přírodních území v Praze. Citlivý rozvoj krajiny je možné zaručit pouze stabilní dlouhodobou spoluprací mezi jednotlivými aktéry a správci území, kteří se budou pravidelně setkávat u jednoho stolu,“ uvedla primátorka Adriana Krnáčová.

O území bude pečovat místní správa 

„Jde o další krok při vzniku příměstského parku Trojská kotlina. Toto území je natolik složité, že se bez koordinované správy neobejde,“ řekla radní Jana Plamínková. O území by měla pečovat místní správa, která by např. řešila péči o zelené plochy či by zajišťovala vzdělávací program pro školy.

Správa by měla sdružovat zástupce městských částí, hlavního města a dalších aktérů. Ti by měli vzájemně spolupracovat na plánování budoucnosti kotliny. Kromě toho se připravuje i revitalizace břehů Vltavy podél Císařského ostrova či nová lávka mezi Prahou 6 přes Císařský ostrov až k zoologické zahradě.