Tendr vypsala Praha pod vedením ODS před volbami v roce 2010. Zájem projevilo 38 firem. Nakonec se ale přihlásily jen dvě, které nakonec rada na začátku roku 2011 vybrala. „Kritéria mohla být cíleně uzpůsobena tak, aby vyhovovala pouze těmto dvěma firmám," píše se v trestním oznámení.

Firmy navíc fakturovaly částku o 22 milionů korun vyšší, než s kterou zvítězily v soutěži. Vedení města se obává, že mohl být spáchán trestný čin sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, trestný čin pletichy nebo porušení povinnosti při správě cizího majetku.

V datových centrech jsou uloženy technologie umožňující provoz aplikací potřebných pro chod úřadu, třeba mapové aplikace, ekonomický systém Ginis nebo dopravně správní agendy a provoz portálu praha.eu.

Centra jsou v současnosti rozptýlena na několika místech v Praze. Město plánuje stavbu vlastních budov u křižovatky Malovanka a u archivu hlavního města na Chodovci. Stavba na Chodovci je už zahájena. Vyjde na 640 milionů korun.