ČMKOS je největší odborová centrála v zemi. Zastřešuje 30 svazů s asi 300 tisíci členů. Pro příští rok ve veřejné správě a službách požadovala pro většinu pracovníků navýšení výdělků o osm procent. Už dřív předáci mluvili o tom, že by ve firmách mohly být požadavky podobné.

Zaměstnavatelé se tlaku na přidávání brání. Argumentují tím, že ekonomika zpomaluje. Jejich zástupci v tripartitě uvádějí, že navíc firmy stejně musí přidávat samy, aby si při dnešním nedostatku lidí na trhu práce zajistily a udržely pracovní síly.

Proč jsme zemí s levnou pracovní silou?

Podnikatelé argumentují i tím, že by se růst mezd měl řídit podle produktivity, která se zvedá pomaleji. Odboráři jsou naopak přesvědčeni o tom, že bez jejich přičinění by se výdělky zvedaly mnohem méně.

V soukromém sektoru pracovalo loni bezmála 3,1 milionu lidí. Průměrná mzda dosahovala 33.321 korun. Polovina lidí vydělávala víc než 28.144 korun. Průměrný příjem lidí, kteří pracovali manuálně, dosahoval 25.967 korun.

Nemanuální pracovníci měli v průměru 41.271 korun. Veřejná správa a služby zaměstnávaly 640.700 lidí. Průměrný plat dosahoval 35.437 korun, mediánový výdělek pak 33.029 korun.

Podle mluvčí ČMKOS má nová odborářská ekonomická studie naznačit směr, kterým by se mělo Česko ubírat, aby se k vyspělým státům přiblížilo. Experti popisují příčiny toho, proč se ČR stala zemí s levnou pracovní silou.

„Není to jen analýza příčin, ale také vize do budoucna s nutnou změnou hospodářské strategie, aby se ČR vymanila z pasti levné práce," uvedla Kašparová.

Odborářské setkání před začátkem vyjednávání o mzdách se poprvé konalo v roce 2015. Dosud se odboroví vyjednavači každý rok v září scházeli ve sportovní hale v Libni. Letos vedení centrály místo změnilo a páté shromáždění pořádá ve Foru Karlín. Scénář by měl být podobný jako v minulých letech. Chybět nebude hudba, promítání motivačního videa či vlajky odborových svazů. Výraznější by měla být světelná show.