Může se porouchat pískoviště? Na první pohled se může zdát, že tahle otázka zavání žertem – hlubší zamyšlení ale ukazuje, že najít by se dala celá řada možných závad. A nejen pokud silně zaprší a v písku se drží voda, takže k ničemu jinému než k hrám na stavbu přehrad by se nehodil.

Zkušenosti ukázaly, že se mohou vyskytnout různé problémy: z minulosti jsou známy například nálezy injekčních stříkaček a jehel odhozených narkomany, střepů z rozbitých láhví nebo třeba znečištění zvířecími výkaly. Případně spadaným tlejícím listím. Je proto standardem nejenom pravidelná výměna písku, ale i průběžný dohled v podobě kontrol.

Rychle odhalené pochybení

Právě při pravidelné kontrole ve středu 16. srpna se přišlo na problém s pískem na dětském hřišti Za Haštalem. Mluvčí městské části Karolína Šnejdarová Deníku upřesnila, že pochybením dodavatelské firmy byl přivezen písek znečištěný přírodním materiálem – a tudíž ne ten, který je určen na dětská hřiště, a tak jsou na něj kladeny nejvyšší nároky.

„Zjistilo se to prakticky hned,“ ujistila Šnejdarová, že nově dodaný písek – ten znečištěný – nezůstal na místě dlouho. „Do 24 hodin po obdržení informace o nevyhovující kvalitě písku na dětském hřišti Za Haštalem došlo k jeho kompletní výměně za nový. Pískoviště je od čtvrtka dopoledne opět provozuschopné – stejně jako celá plocha areálu,“ konstatovala mluvčí.

Radnice po konzultaci s hygieniky přijala opatření, které vyvolalo pozornost: uzavřela nejenom pískoviště na hřišti Za Haštalem, ale z preventivních důvodů všechna pískoviště na dětských hřištích na území Prahy 1. S tím, že i z dalších míst, kde by mohl být písek stejné šarže, tedy ze stejné dodávky, bude obsah pískoviště odvezen a nahrazen novým. Konkrétně na preventivní výměnu čekají pískoviště na dětských hřištích Kampa, Pod Karlovým mostem a Františkánská zahrada. Hotovo má být během několika dnů.

Dětské hřiště - písek - Vrchlického sady | Video: Deník/Radek Cihla

Pohrát si na veřejném pískovišti však už mohou děti na více místech v centru metropole. „Na základě konzultací s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy byl obnoven provoz na dětském hřišti ve Vojanových sadech a na sportovišti Na Františku,“ sdělila Šnejdarová Deníku v pátek. Podotkla, že v dalších lokalitách jsou pískoviště nadále předmětem prověřování. „Od dnešního rána se provádí odběr vzorků písku z pískovišť na dětských hřištích Masná, Vlašská a Vrchlického sady. Vzorky budou nabrány také z dětského hřiště Slovanský ostrov,“ uvedla mluvčí.

Dětská hřiště v Praze 1, která jsou v plném provozu i s pískovištěm:
- Za Haštalem
- Lannova
- Vojanovy sady
- Klárov
Zdroj: Městská část Praha 1; údaj k 18. 8. 2023

Zdůrazňuje, že omezení provozu se týká pouze pískovišť: „Provoz ostatních herních prvků omezen nebyl a není.“ Výjimkou se stalo jen dětské hřiště na Slovanském ostrově, které je celé písčité.

Zklamání vezené až do Otrokovic

Omezení nepřekvapilo jen rodiny z centra Prahy. Zaskočena zůstala třeba i maminka z Otrokovic, s níž se fotograf Deníku potkal v pátek před polednem na dětském hřišti ve Vrchlického sadech. Se synem, který už na pohled je na pískoviště „tak akorát“, měla namířeno vlakem domů – a delší čekání na odjezd z hlavního nádraží chtěla chlapci zkrátit právě tam.

„To snad měl někdo ohlídat,“ podivila se, když zjistila, proč není vstup dovolen. Původně předpokládala jiný důvod: myslela si, že je to kvůli obavám, že by na hrající si děti mohly spadnout větve z blízkých stromů.

Správce hřiště, který tuhle práci dělá už 15 let, potvrdil, že s něčím podobným se i on setkal za tu dobu poprvé. Dosud podle jeho slov bylo vždycky všechno v pořádku. Vrchlického sady se staly jedním z míst, kde byly v pátek odebrány vzorky písku – snímek dokonce radnice zveřejnila na webu – a nyní se čeká na výsledek analýzy.

Výměnu zajistí dodavatel zdarma

Problém souvisí výhradně s materiálem přivezeným do pískovišť; nejedná se o důsledek nějakého vnějšího znečištění. Nejsou tady opodstatněné úvahy, které už Deník zaznamenal, jež k plošným opatřením v Praze 1 připomínají nedávné zprávy médií o vypuštění velkého množství leteckého paliva nad územím České republiky a části Německa. Tahle souvislost prý neexistuje: jde výhradně o kvalitu dovezeného písku (ostatně v jiných místech Prahy zůstala pískoviště v provozu).

Na svém webu městská část uvedla, že certifikovaný písek na pískoviště dětských hřišť Prahy 1 dodává již téměř patnáct let stejný dodavatel. „Dosud nebyl s jeho kvalitou žádný problém. Díky dlouhodobé a osvědčené spolupráci jsme se nyní dohodli na rychlém řešení nastalé situace – a na dodání nového písku na náklady dodavatele,“ vysvětluje radnice veřejnosti.

Písek v pískovištích se obvykle nahrazuje novým jedenkrát ročně. V případě, že dojde ke znečištění (například při vniknutí zvířat) podle potřeby i častěji. Někdy se na pískovištích v době nepřítomnosti dětí důsledně chráněných hustou sítí může interval výměny prodloužit – pokud se potvrdí, že písek zůstává kvalitní a testy vyloučí mikrobiologické znečištění.

Některé firmy také nabízejí strojové provzdušnění obsahu pískoviště s využitím hustého síta a ekologicky nezávadné dezinfekce. Není přitom přesná představa, že použitý písek nachází další využití na stavbách. I to se stává – avšak často se uplatní i jako zásypový materiál na skládkách komunálního odpadu.

Péče o dětská pískoviště

- K zakrytí pískoviště je vhodný vzdušný materiál jako například hustá síťovina, nikoli neprodyšná plachta
- Kvalitu písku lze zevrubně ověřit vizuálně (odstraněné listí či jiné předměty a podobně), konkrétní úroveň znečištění písku lze zjistit zajištěním mikrobiologické či parazitologické analýzy
- Údržba písku se provádí zahřátím, překopáváním, prosíváním – včetně nastavení frekvence úklidu a výměny písku
- Četnost výměny písku závisí na využívání pískoviště – tedy jeho vytížení – a na prováděných opatřeních k sanitaci písku; doporučuje se výměna písku jedenkrát ročně
- Hygienické limity pro písek stanoví vyhláška č. 238/2011 Sb. o stanovení požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

Zdroj: Kabinet pro standardizaci