Byl to očekávaný krok, který nepřekvapil, zhodnotil Bodeček pro Deník rozhodnutí stranického orgánu. Byť je označuje za smutné. „K rozhodčí komisi nemám výhrady. V sobotu jsem vedení strany směroval zprávu, na jejímž základě se dnešním rozhodnutím pro mě prakticky nic nemění,“ odpověděl ve středu vpodvečer na dotaz Deníku prostřednictvím SMS zprávy.

Z Piráta je nezávislý

Obsah sdělení adresovaného vedení Bodeček blíže nerozvedl – leccos ale naznačuje přehled radních na webu městské části. Ten ještě před týdnem u 1. místostarosty se starostí o kulturu, sport, školství, spolky a vnitřní chod úřadu uváděl: „kandidoval za: Piráti a občané z Prahy 1; politická příslušnost: Piráti“. V tomto týdnu se druhý údaj změnil: „nezávislý (bez politické příslušnosti)“. Ke změně Bodeček konstatoval: „Přeji Pirátům hodně zdaru v jejich práci. Jsem celkově velmi rád, že jsem mohl být jejich součástí.“

Naopak Antalová, která je v Praze 1 radní pro sociální věci a bezbariérovost, ještě o posledním květnovém víkendu informovala, že zastupitelé zvolení na pirátské kandidátce – tedy ona, Arden a Bodeček – vyhověli námitkám kolegů a vyjednali dodatek ke koaliční smlouvě, který řeší předchozí výhrady. Předložili ho oblastnímu fóru „bez zbytečného oddalování nebo brzdění“.

„Bereme na vědomí, že jsme se dopustili porušení Všeobecného kodexu veřejného zastupitele Pirátské strany, jak stanovil nález rozhodčí komise,“ uvádí prohlášení trojice zastupitelů s tehdy ještě pozastaveným členstvím. Jako čtvrtá byla loni na pirátské kandidátce zvolena do zastupitelstva Nikol Švecová, která se s nimi dostala do rozporů a na post zastupitelky rezignovala.

Zmiňovaná trojice na podzim nerespektovala pokyn stranických orgánů, aby opustila dojednanou koalici (jejímiž dalšími členy jsou ODS, TOP 09, ANO a uskupení Rezidenti 1) nebo vyjednala nové podmínky – zejména pokud jde o obsazování politických pozic. Pirátská rozhodčí komise za to udělila sankce ve výši od pěti do deseti tisíc korun.

„Zdůrazňujeme, že jsme při vyjednávání koaliční smlouvy a jejích změn dodržovali zásady maximální otevřenosti a transparentnosti, s integritou a v zájmu občanů,“ uvádí mimo jiné prohlášení. Prostřednictvím jiného člena Pirátů Ladislava Diblíka také trojice zastupitelů zvolených na pirátské kandidátce předložila oblastnímu fóru text dodatku ke koaliční smlouvě, reagujícího na předchozí námitky.

„Pozdě – to se mělo stát na podzim,“ reagoval o víkendu pro Deník předseda pražských Pirátů Ondřej Chrást. S tím, že řešení bylo požadováno v listopadu – a pak ještě do března; s následným prodloužením termínu na duben. Očekávaná reakce však nepřišla, a tak došlo na vyloučení. Rozhodčí komise svůj verdikt zdůvodnila: „Ze strany trojice zastupitelů MČ Praha 1 nedošlo k nápravě sporného stavu a přetrvává situace, kdy zmínění zastupitelé nerespektují rozhodnutí nejvyššího orgánu strany, tedy celostátního fóra.“

Cesta k návratu? Existuje

Krajský předseda Chrást připouští, že podobné hromadné vyloučení je u Pirátů něco nevídaného. „Ignorování usnesení nejvyšších orgánů strany si nemůže nikdo dovolit v žádné politické straně,“ poznamenal. Opět s odkazem na listopad, kdy celostátní fórum jakožto nejvyšší stranický orgán řešené trojici z Prahy 1 vydalo jasný pokyn: buď z koalice odejít, nebo sjednat novou koaliční smlouvu, která by následně byla potvrzena schválením místním pirátským fórem (tedy hlasováním všech členů místního sdružení. Piráti mají rozhodování nastaveno poněkud jinak, než je obvyklé v jiných stranách).

Stranické čekání na nápravu nařízenou trojici koaličních zastupitelů Prahy 1 skončilo před pěti týdny, kdy padlo rozhodnutí o pozastavení jejich členství – a nyní následoval konečný verdikt. Návrh úprav podmínek v koalici městské části, předložený prostřednictvím Diblíka k posouzení pražskému krajskému fóru 24. května, už na tom nic nezměnil.

Návrh však podle Chrástových slov stále existuje – a pokud budou mít předkladatelé zájem, krajské fórum o něm bude hlasovat. Pokud by byl schválen, což prý je docela dobře možné, znamenalo by to z pirátského pohledu jeho legalizaci. A trojici nyní vyloučených členů by to otevřelo cestu k možnosti požádat o návrat do strany – pokud tedy budou chtít. Pak by se Piráti mohli hlásit k tomu, že jsou v Praze 1 součástí koalice. Nyní však jde jen o spekulace plné „jestliže“, „pokud“ a „kdyby“.

Místní aktivita ožívá

Napětí mezi Piráty v Praze 1 se před týdnem projevilo také v rozhodnutí celopražského fóra o souhlasu se zrušením tamního místního sdružení podle návrhu krajského předsednictva. S tím, že rozpuštěnou buňku by po čase mohla nahradit nově vytvořená. Krajský předseda Chrást tehdy předpokládal, že pauza na restart nezatížený problémy posledních let potrvá měsíce. „Obnovení místního sdružení plánujeme asi v horizontu jednoho roku tak, aby byl dostatečný čas připravit se na komunální volby v roce 2026,“ vysvětloval.

I když to prohlásil teprve před týdnem, nyní se věci mají jinak. Deníku řekl, že vše se dalo do pohybu mnohem rychleji. „Přípravný tým se už vytváří kolem bývalé zastupitelky Nikol Švecové,“ přiblížil Chrást současnou situaci. Míní, že krajské pověření k práci na obnově místního sdružení by nová parta mohla získat tak za týden či do čtrnácti dnů.