O záchranu jasanu, který přežil i první a druhou světovou válku, bojuje Petřínská iniciativa i peticí. Od začátku roku varuje před stavební činností kolem stromu.

„V lednu začala v ochranném pásmu tohoto památného stromu v rozporu se zákonem o ochraně přírody neohlášená stavební činnost - a během výkopových prací bagr poškodil jeho kořeny,“ tvrdí autorka petice Romana Ertlová.

Magistrát podle ní v těchto místech počítá s pokračováním stavebních prací. „Na březen a duben plánuje v ochranném pásmu jasanu další bagrování a kopání. Reálně hrozí, že dojde k dalšímu poškození kořenů a odumření stromu,“ říká Ertlová.

Podle Jiřího Karneckiho z oddělení péče o zeleň pražského magistrátu šlo při pracích ve Strahovské zahradě o zavedení sond mimo kořenový systém památného stromu. Odhalené kořeny jsou podle něho přirozenou erozní rýhou způsobenou dlouholetým působením vody.

„V místě původního rybníčku ve Strahovské zahradě, historicky využívaného jako sedimentační nádrž na odpadní vodu ze Strahovského kláštera, se v lednu 2023 v jednom dni uskutečnily průzkumné práce v rámci přípravy projektu na celkovou obnovu vodohospodářského systému na Petříně,“ potvrdil mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Na místě podle něho skutečně pracoval archeolog, zjišťující objem komunálního odpadu, který se na dně rybníčku po dobu jeho nepoužívání nahromadil.

Petřínská iniciativa kritizuje, že k pracím neexistuje žádné stavební povolení. Považuje je proto za nezákonné. To magistrát vyvrací s tím, že tyto práce slouží právě pro vydání stavebního povolení, a nebylo ho tak zatím potřeba. „Jde o strom starý minimálně dvě stě let a sondy byly prováděny v navážce komunálního odpadu staré maximálně několik desítek let, navíc nejbližší sonda je 14 metrů daleko. Kořeny jasanu tak jsou rozhodně mimo tuto vrstvu a prostor. V případě provedených prací se tedy podle našeho názoru nejedná o škodlivou činnost, která by mohla jasan ohrozit,“ vysvětluje Hofman.

Památný strom jasan ve Strahovské zahradě. | Video: Deník/Radek Cihla

K pracím došlo v rámci příprav na projekt Řízeného odvodnění Petřína, zahrnutý v Celkové koncepci vrchu Petřín, jejíž aktuální verzi vydal pražský Institut plánování a rozvoje v říjnu roku 2020.

Projekt se mimo jiné zabývá i odvodněním povrchových vývěrů, štol, pramenů a narušených sběrných kanalizací za účelem akumulace vod a jejího využití pro krajinotvorné a architektonické účely.

Jeho součástí by měla být i oprava rybníčku a sanace erozní rýhy od stávající výpusti dešťové kanalizace z kláštera, která kořeny jasanu částečně odhalila. Posunout se má nátok, a to přibližně o pět metrů ve směru od památného stromu.

Právě k realizaci projektu a ke vzniku nových vodních ploch ve Strahovské, Lobkovické a Seminářské zahradě potřebuje magistrát povolení. „V rámci příprav vydání stavebního povolení bude požádáno i o příslušné výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny včetně výjimky ze zákazu stavební činnosti v ochranném pásmu památného stromu. Ale abychom mohli o výjimky ze zákona vůbec žádat, prováděl se v zahradách Petřína celoroční komplexní biologický průzkum, a to v celé šíři od mechů, rostlin přes hmyz až po savce,“ upřesňuje Hofman.

Signatáři petice chtějí projekt okamžitě zastavit a současně žádají ze strany magistrátu větší informování veřejnosti o plánovaných akcích na Petříně.