„Je nás hodně,“ skandovali studenti při průchodu Betlémským náměstím. Měli pravdu: nedemonstrovala malá skupinka, ale dav. Proslovy, pokřiky i psaná hesla zmiňovaly atmosféru strachu ve škole a údajnou šikanu některých učitelů: studentům neuniklo, že část z nich v poslední době dostala více vytýkacích dopisů. Výhrady se však týkaly také třeba postihů za „nevhodné přezůvky“.

Protestující se výslovně ohrazovali proti počínání ředitele školy Miroslava Žilky a požadovali zrušení výpovědi, kterou dostal pedagog Milan Šanda vyučující angličtinu a španělštinu – nebo alespoň možnost, aby dokončil aktuální školní rok a čtyři třídy čtvrtého ročníku v poklidu dovedl k maturitě.

Studenti našli zastání u starosty

„Šanda zpět, Žilka ven,“ byl požadavek, který rozhodně nezazníval jen ojediněle. Protest organizovaný představiteli studentského parlamentu průmyslovky přišel podpořit i starosta městské části Praha-Řeporyje Pavel Novotný (ODS), jenž sám tuto školu v minulosti navštěvoval.

Studenty strojnické průmyslovky v Betlémské ulici protestující proti vedení školy přišel podpořit řeporyjský starosta Pavel Novotný. | Video: Milan Holakovský

Připustil, že čtyřleté studium mu zabralo pět let, když čtvrtý ročník opakoval a stejně zde studium nedokončil – nicméně zdůraznil, že i tak si tehdy svých vyučujících vážil.

A bývalé pedagogy ze strojárny má v úctě dodnes. Přičemž sklidil potlesk demonstrujících, když hovořil o svých pocitech: míní, že nynější studenti takto atmosféru ve škole nevnímají.

Oblíbený učitel má zůstat

Před budovou magistrátu, kde pondělní protest skončil, že setkal se zástupci demonstrujících radní hlavního města s kompetencí pro oblast školství Antonín Klecanda (STAN). Od demonstrujících převzal petici a slíbil, že jakožto zástupce zřizovatele školy se zasadí o to, aby ve škole došlo k dohodě a angličtinář bez překážek učil alespoň do červnového konce školního roku. Již v neděli před protestem ostatně ředitel Žilka Deníku sdělil, že tomuto vyučujícímu nabízel stažení výpovědi, avšak on to odmítl.

Radní Prahy Antonín Klecanda přijal petici protestujících studentů strojnické průmyslovky v Betlémské ulici odmítajících vyhazov učitele angličtiny a španělštiny. | Video: Milan Holakovský

Radní dále informoval, že právě bylo rozhodnuto o vyhlášení výběrového řízení na obsazení postu ředitele školy – což je však krokem připravovaným již déle (a podobně se aktuálně postupuje i na desítkách dalších škol zřizovaných hlavním městem). Klecanda však jedním dechem upozornil, že na škole podle něj panuje svoboda, pokud takovýto protest vůbec bylo možné uskutečnit.

Potíže se čtyřmi kantory

Ředitel průmyslovky Žilka reagoval na pondělní události sdělením určeným žákům, a především jejich rodičům. Shrnuje v něm svůj pohled na dění ve škole. Přičemž nezastírá, že opravdu jde o odpověď na pondělní shromáždění, „které mělo mít za cíl upozornit na údajně chybnou personální politiku ředitele a obecně špatnou atmosféru na škole“. Žilkovo stanovisko ukazuje, že jestliže se studenti skandující před školou ptali, zdali je jim dobře rozumět i v ředitelně, zjevně slyšet byli.

Ředitel ve své odpovědi sděluje: jestliže má v rámci funkce na starost chod školy a její rozvoj, snaží se zajistit kvalitní výuku. S tím, že toho lze docílit zejména dobrým výběrem učitelů, kteří k tomuto cíli přispějí jak svou prací, tak svým příkladem: ať už jde o chování či vztah k plnění povinností. Žilka v té souvislost konstatoval, že kroky, jež v rámci svých pravomocí i povinností podnikl, souvisejí se snahou o zachování co nejvyšší úrovně pedagogického sboru.

Uvádí, že výhrady sdělované jednotlivým kantorům se vztahovaly k jejich konkrétnímu počínání. A v podstatě odmítá nařčení z šikanování vyučujících množstvím výhrad: „Z počtu 53 pedagogů se opakované výtky týkaly pouze čtyř osob.“ Některé vytýkaných prohřešků, jež v dopise zmiňuje, se pak zdají být podnětem pro důkladnější šetření kontrolních orgánů. Vypadají totiž jako popis vážnějších selhání pedagogů.

V hodinách se věnovat žákům, nenadávat jim sprostě…

Ve sdělení adresovaném žákům a rodičům ředitel SPŠS Miroslav Žilka mimo jiné uvádí:
- V posledním období přibližně dvou let jsem po neformálních, spíše kolegiálních upozorněních byl nucen přistoupit u některých pedagogů ke krokům, které mi jako zástupci zaměstnavatele dává zákoník práce. Ponejvíce se jednalo o méně závažná porušení pracovních povinností jednotlivců, avšak opakovaně a bez potřebné sebereflexe dotčených osob.
- Učitelé musí dodržovat zákony, pravidla, směrnice, pracovní disciplínu a podobně, být vzorem pro nové generace. Platí pro ně stejná pravidla, jako pro žáky: chodit včas do hodin, dodržovat nařízené dozory v prostorách školy, věnovat se v hodinách výuce žáků a ne přes notebook komunikovat s třetími stranami, vést správně a včas pedagogickou dokumentaci – zápisy v Bakalářích, plnit správně a včas termínované úkoly, nenadávat sprostě žákům a kolegům, dbát o svůj profesní růst, neignorovat nařízení ředitele a podobně.
- Právě osoby, které čelily výtkám, se svým jednáním v posledních měsících snaží atmosféru ve škole eskalovat. Personální otázky jednotlivců se pak dotýkají samotné výuky, když vtahují žáky do řešení svých osobních problémů: berou si je za rukojmí.

Zdroj: Miroslav Žilka

Právě jednotlivci z řad pedagogů, jichž se opakované výtky týkají, podle ředitelových slov organizují – a to výlučně z osobních důvodů – nepokoje, stávkové pohotovosti a shromáždění. Takovou roli vyučujících Žilka označuje za „přinejmenším nešťastnou“.

„Chci vás ubezpečit, že i nadále budu naslouchat všem hlasům jak pedagogů, tak zástupců rodičů či žáků – avšak chci současně apelovat na dodržování základních pravidel fungování školy. Aby byl naplněn její hlavní účel – vysoká úroveň výuky ze strany pedagogů, kteří jsou připraveni odevzdat na pracovišti maximum,“ uvedl ve sdělení žákům a rodičům. S tím, že to je cíl, o jehož naplňování se míní nadále snažit.