Pavel Fojtík absolvoval obor dokumentární tvorby na filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze a po vysoké škole působil jako režisér a scénárista dokumentárních filmů.

Začátky spolupráce s Dopravním podnikem hl. m. Prahy se datují do roku 1988, kdy začal působit jako externí spolupracovník a podílel se zejména na tematických výstavách a akcích, na expozici Muzea MHD ve vozovně Střešovice a četných odborných publikacích.

„V letech 2005 až 2019 působil jako vedoucí Archivu Dopravního podniku hl. m. Prahy. V roce 1996 stál u zrodu podnikového časopisu DP Kontakt a od prvního čísla do něj s železnou pravidelností přispíval. Za svůj profesní život byl autorem či spoluautorem širokého spektra dokumentárních, instrukčních, výukových a propagačních filmů, desítek odborných publikací, přednášek a výstav o městské hromadné dopravě,“ uvedla mluvčí DPP Aneta Řehková.

Pavel Fojtík byl v posledních 35 letech hlavní tváří historie pražské městské hromadné dopravy, kterou zásadní měrou pomohl popularizovat a přiblížit široké veřejnosti. Je autorem či spoluautorem desítek publikací, které mapovaly historii MHD v metropoli.