V nově otevřeném Parlamentáriu se budou moci převážně školní skupiny s pomocí multimediálních prezentací seznámit s historií, posláním a činností parlamentu.

„Parlamentárium si klade za cíl zpřístupňovat široké veřejnosti vhled do historie i současnosti našeho zákonodárného sboru a názorně vysvětlovat charakter práce volených zákonodárců. To vše je plně v souladu s mou dlouhodobou vizí otevírat Poslaneckou sněmovnu občanům, přibližovat jim interaktivní formou její praktické fungování a poukazovat na zcela zásadní význam parlamentu v rámci systému zastupitelské demokracie,“ uvedla předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

V rámci expozice je vystavena přesná kopie řečnického pultu z hlavního sněmovního sálu. Součástí modelu je i videomappingová projekce, díky níž mohou diváci vidět neobvyklé pohledy na Malou Stranu.

„Návštěva Parlamentária bude součástí prohlídkového okruhu objektů Poslanecké sněmovny. Bude možné je navštívit také v době konání sněmovní schůze. Kromě škol chceme toto místo zpřístupnit také širší veřejnosti, a to na základě předchozí registrace. Do budoucna počítáme s rozšířením této moderní prezentace činnosti zákonodárného sboru o další prvky,“ doplnil vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Martin Plíšek.

Inspirací pro vznik Parlamentária byly projekty některých zahraničních parlamentů: například Demokratikum v rakouském parlamentu, výstavní a edukační prostory v německém Bundestagu nebo Evropském parlamentu.

Návštěva Parlamentária bude součástí organizované prohlídky Poslanecké sněmovny. Veřejnost se do něj může podívat s průvodcem, který ovládá jednotlivé prvky expozice.