V metropoli jsou stanoviště umístěna na P+R parkovišti Braník, na P+R parkovišti Kotlářka, na parkovišti Letná, na parkovišti Letňany a na P+R parkovišti Skalka 1. Tento typ hlasování je možný jen ve středu 6. října 2021 od 8 do 17 hodin a je umožněn pouze z motorového vozidla.

Kolik přišlo voličů
Letňany 73
Skalka 62
Braník 62
Kotlářka 35
Letná 50
Zdroj: MHMP, stav k 17.00, 6. 10. 2021

„Jednotlivé lokality byly zvoleny tak, aby byly rovnoměrně rozmístěny po celé metropoli. Stanoviště se nacházejí na parkovacích plochách, kde je umožněn plynulý vjezd a výjezd vozidel. Vzhledem k tomu, že se jedná o místa ve vlastnictví hlavního města, Praha bude financovat pouze vybavení, ochranné prostředky a zajištění provozu jednotlivých stanovišť,“ uvedl v tiskové zprávě mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Do dvanácti hodin navštívilo pět drive-in stanovišť podle údajů magistrátu celkem 102 voličů. "Nejvytíženějším stanovištěm jsou Letňany, které navštívilo 31 voličů. Nejméně vytížená je zatím Letná s 12 voliči," uvedl Tadeáš Provazník z tiskového oddělení magistrátu. 

Po uzavření stanovišť v 17.00 pak bylo jasné, že tímto způsobem volilo 282 lidí. "Nejvytíženější stanoviště bylo v Letňanech, které navštívilo 73 voličů, nejméně vytížené bylo stanoviště na Kotlářce s 35 voliči," prozradil mluvčí magistrátu Vít Hofman. Dodal, že na stanoviště na Skalce a v Braníku dorazilo v obou případech 62 voličů a na Letnou jich přijelo 50.

Podle ředitele odboru voleb ministerstva vnitra Tomáše Jírovce musí stanoviště nahlásit ministerstvu účast do středečních 20.00. "Ve čtvrtek ráno bude finální číslo, kolik lidí využilo drive-in," řekl. Doplnil, že odevzdané volební lístky komise předají v zapečetěné schránce  magistrátu. "Ten ji přes noc uschová a zabezpečí, aby nedošlo k nějakém vniknutí do schránky. Následně se tyto schránky předají v sobotu ve 14.00 po uzavření klasických volebních místností sčítací komisi," vysvětlil úředník.