„Den před Vánoci mi pošťačka doručila nečekaný dárek, a to pokutu ve výši 16 tisíc korun. Jsem tak trochu aktivista, snažím se, aby čtvrť, kde bydlím, byla hezčí, příjemnější místo pro život mé rodiny i sousedů. V roce 2021 jsem se naplno pustil do, z mého pohledu, spolupráce s městskou policii, abych jim pomohl vytipovat místa, kde auta narušují pořádek. A že jich v Praze 4 není málo. Tahle vozidla jsem tedy začal vcelku pravidelně nahlašovat na 156. Taky jsem komunikoval se zástupcem ředitele MP Praha 4 a musím říct, že se od té doby situace malinko, ač nedostatečně, zlepšila,“ popisuje pan Adam. Jeho totožnost redakce zná, on sám si přál vystupovat pouze s křestním jménem.

Pražská městská policie ale kvůli častým voláním podala podnět na Český telekomunikační úřad s podezřením na spáchání přestupku.

Změna systému parkování v ulici Horní, Praha 4 - Nusle.
Obyvatelé Horní ulice se nevzdávají. Spor o parkování pokračuje u soudu

„Podnět vzešel z prověřování stížnosti dotyčného, který si stěžoval na údajnou nečinnost městské policie. V rámci prověřování jeho stížnosti bylo nutné mimo jiné vytěžit všechny dostupné informační systémy, které pražská městská policie ke své činnosti využívá. Jen díky tomu bylo zjištěno, že dotyčný ve 32 případech volal na tísňovou linku v rozporu se zákonem o elektronických komunikacích,“ uvedla na dotaz Deníku mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová s tím, že muž opakovaně využíval tísňovou linku k oznámením kvůli špatnému parkování jednoho vozidla a oznámení doplňoval vlastními názory, týkajícími se vhodných řešení.

„Konkrétně uvedl, že toto vozidlo zde stojí každý den a bylo by vhodné mu dát botičku a dodal, cituji ‚aspoň by ta paní měla nějaké potíže, nemohla by třeba jet na chalupu‘. Takto jednal i přesto, že byl opakovaně poučen o tom, aby v těchto případech nezatěžoval tísňovou linku 156, ale obrátil se přímo na obvodní ředitelství městské policie dané městské části,“ dodává Seifertová. To ale Adam odmítá s tím, že poučen nebyl a pouze mu to bylo v jednom z emailů doporučeno. Stejně tak nesouhlasí s tvrzením, že vlastní komentáře přidával často.

Parkování na krčském sídlišti v Praze 4
Inspirace ze zahraničí. V Praze 4 by mohly vyrůst nové parkovací domy

Podle policie slouží tísňová linka k oznámení událostí v případech, kdy je ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek. Web pražského magistrátu, který představuje její činnost, ale přímo nabádá občany k hlášení mimo jiné porušení zákazu vjezdu, zastavení, stání nebo stání na chodníku. 

Na dotaz, kam mohou občané špatné parkování nahlašovat, aby se pokutě vyhnuli, strážníci přesně neodpověděli. Podle Seifertové má význam, aby předmětem oznámení byly situace, kdy k protiprávnímu jednání dochází aktuálně.

„Samozřejmě prověřujeme i situace, kdy nás občané žádají o pomoc z důvodu obavy o své příbuzné. Na závěr ale musím zdůraznit, že primárně tísňové linky neslouží k poskytování informací, přesto v zájmu veřejnosti poskytujeme i banální informace a rady,“ dodala.

Pokutu si Úřad rozmyslel

Pokutu pan Adam dostal za blokování tísňové linky a takzvaná zlomyslná volání.

„Osobně se domnívám, že se jednalo o jakousi mstu, protože jsem strážníkům ‚přidělával práci. Celkově mám za to, že činnost městské policie v Praze je naprosto tristní,“ říká Adam s tím, že proti pokutě podal s právníky odpor a ČTÚ nakonec v únoru od řízení o přestupku ustoupil.

Změna systému parkování v ulici Horní, Praha 4 - Nusle.
Neshody ohledně parkování v Nuslích pokračují. Starosta volá po kompromisu

„Domnívali jsme se, že je nutno odlišovat volání, která jsou upozorněním na závažné porušení právních předpisů regulujících veřejný pořádek, při kterých navíc zpravidla je nebo může být také ohrožen život, zdraví či majetek, od volání, která jsou spíše pouhými podněty k prověření, zda byly tyto předpisy porušeny, a která zjevně nevykazují známky naléhavosti, respektive u nichž zjevně neexistuje riziko způsobení vážnějších následků, pokud nebudou řešeny bezodkladně,“ uvedla mluvčí Úřadu Tereza Meravá s tím, že po následné širší konzultaci námitek a skutečností uvedených v odporu a v doplňujících vyjádřeních jednání pana Adama nenaplnilo legislativní termín „zlomyslné volání“.

Pan Adam nyní požaduje po Úřadu náhradu škody za právní zastoupení.

„Předmětná žádost o náhradu škody bude Úřadem v souladu se zákonem řádně projednána a posouzena, v současné době nelze výsledek tohoto posouzení předjímat,“ dodala Meravá.