Strážníci Městské policie hl. m. Prahy se v minulém týdnu opět vydali do ulic, tentokrát v rámci akce zaměřené na bezohledné parkování na místech pro invalidy.

Hlídky odhalily 584 přestupků, ve 100 případech uložili pokuty v celkové výši 119 300 korun, 172 přestupků oznamovali správním orgánům, 15 řidičů vyřešili domluvou a ostatní řidiči obdrželi výzvu k podání vysvětlení na přestupková pracoviště městské policie.

Podle mluvčí Městské policie Ireny Seifertové strážníci odhalili nejvíce přestupků v Praze 3, 5, 1, 9 a 10. „Najít vhodné místo k zaparkování je v metropoli obecně velmi složité, několikanásobně složitější je to pak pro lidi s omezenou pohyblivostí, proto patří tento typ přestupků mezi prioritní úkoly strážníků v Praze," uvedla Seifertová.

V minulém roce řešili strážníci v souvislosti s neoprávněným parkováním na místech pro invalidy 11 989 přestupků a uložili 2 313 pokut v celkové výši 1 388 900 korun. Ještě o rok dříve, v roce 2022, byly počty odhalených přestupků téměř stejné - 11 002.

Parkování na místech pro invalidy

Na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením je vozidlům bez tohoto označení zakázáno zastavení a stání. Pokud řidič zastaví (tzn. uvede vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu)na řádně označeném parkovišti pro invalidy, hrozí mu na místě pokuta do výše 1 500 korun (ve správním řízení 2000 - 5000 korun).

Pokud řidič stojí (tzn. uvede vozidlo do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení) na řádně označeném parkovišti pro invalidy, hrozí mu na místě pokuta od 2 500 do 3 500 korun a ztráta 2 bodů (ve správním řízení 4 000 – 10 000 korun). Pokud jsou navíc splněny podmínky pro odtah, může strážník nařídit i odtah vozidla.