Hlavní město za stavební práce zaplatí přes 264 milionů korun.  Vznik parkovacího domu na Dědině připravuje Praha jako náhradu za úbytek parkovacích stání v ulici Vlastina, která zanikla po výstavbě tramvajové trati z Divoké Šárky na Dědinu. 

Nový parkovací dům bude určen pro rezidenty městské části. Umístěný bude v ulici Vlastina, u křižovatky s ulicí Drnovská. 

„Vystavěný bude jako železobetonový skelet se třemi nadzemními podlažími a jedním částečně zapuštěným suterénem v těsné blízkosti nově otevřené tramvajové trati na Dědinu. Střecha objektu bude částečně kryta pergolou s popínavou zelení, která se bude nacházet i na stěnách orientovaných k přilehlému panelovému domu. Celková kapacita parkovacího domu bude 290 parkovacích stání,“ říká Zdeněk Hřib, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

close Vizualizace podoby parkovacího domu na Dědině info Zdroj: MHMP zoom_in Vizualizace podoby parkovacího domu na Dědině

„Musíme ale myslet taky na místní a jejich komfort žití. Proto jdeme Pražanům z Prahy 6 vstříc výstavbou parkovacího domu, aby mohli pohodlně parkovat v blízkosti svých domovů, když zrovna nebudou chtít využít nové tramvajové tratě,“ zdůvodňoval loni stavbu parkovacího domu tehdejší dopravní náměstek primátora Adam Scheinherr.

Základním hodnotícím kritériem nabídek byla ekonomická výhodnost, která byla posouzená podle nejnižší nabídkové ceny. Dále byla dílčím hodnotícím kritériem délka záruční doby na podlahové stěrky a kvalita realizačního týmu.  Jako ekonomicky nejvýhodnější byla nakonec vybrána nabídka, kterou předložila Společnost pro výstavbz nového parkovacího domu Dědina: BAK & Subterra.