Arcibiskupství uvádí, že pražskému arcibiskupovi tlumočil stanovisko papeže apoštolský legát v ČR Jude Thaddeus Okolo. "Svatý otec přijal Vaše zřeknutí se úřadu arcibiskupa pražského a metropolity. Zároveň Vás Svatý otec vybízí, abyste pokračoval v pastoračním řízení arcidiecéze pražské ´doner aliter provideatur´, tedy až do chvíle, kdy Svatý otec učiní jiná rozhodnutí," stojí v dopise apoštolského nuncia.

| Video: Youtube

Jan Graubner ke dni svých 75. narozenin 29. srpna poslal papeži svůj rezignační dopis tak, jak to musejí učinit všichni biskupové po dovršení tohoto věku. Při té příležitosti řekl ČTK, že je ve funkci připraven pokračovat, dokud bude potřeba. Graubner se loni počátkem srpna stal 37. pražským arcibiskupem poté, co se několik let čekalo na nástupce kardinála Dominika Duky, jenž tuto funkci zastával 12 let.

Předtím, než usedl na svatovojtěšský stolec, stál brněnský rodák Graubner tři desítky let v čele arcidiecéze olomoucké. Služba na obou postech je podle něj podobná, ale rozdíly dané prostředím či třeba historickou tradicí vnímá. Mezi úkoly, ve kterých by chtěl pokračovat, zmínil třeba církevní školství a další budování jeho zázemí.