Spolu se zástupci Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové slavnostně odhalila ve čtvrtek 11. dubna pamětní desku a strom na počest Dany Němcové starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská (TOP 09).

Odhalení pamětní desky při příležitosti prvního výročí úmrtí psycholožky, sociální pracovnice a mluvčí Charty 77 Dany Němcové. | Video: Deník/Radek Cihla

,,Dana Němcová byla vzácná žena, to ona se zasloužila o demokracii v České republice, pracovala v řadě neziskových organizací a věnovala se ne příliš populárním tématům, například pomoc válečným uprchlíkům a nebo spolupracovala s Výborem dobré vůle Nadace Olgy Havlové na sociálních projektech," řekla ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Monika Granja.

Odhalení desky přihlížily desítky lidí a nechybělo ani vystoupení pěveckého sboru. Akce se zúčastnil i římskokatolický kněz a pedagog Ladislav Heryán, který k přihlížejícím promluvil. Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové již na Senovážném náměstí dříve odhalil například pamětní desku Olgy Havlové.

Odhalení pamětní desky při příležitosti prvního výročí úmrtí psycholožky, sociální pracovnice a mluvčí Charty 77 Dany Němcové. | Video: Deník/Radek Cihla

Dana Němcová

Němcová byla jednou z prvních signatářů a později i mluvčích Charty 77. Spoluzakládala Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS), což byla organizace, která pomáhala obětem komunistického bezpráví. Sama čelila za své názory za minulého režimu pronásledování, výslechům a domovním prohlídkám. Směla pracovat jen jako uklízečka a domovnice, byla i ve vězení.

Po revoluci 1989 krátce působila jako poslankyně Federálního shromáždění, hlavně ale pokračovala v obraně lidských práv a v pomoci slabým či bezmocným. Společně s Olgou Havlovou stála od počátku ve Výboru dobré vůle, který dodnes pomáhá lidem se zdravotním postižením, opuštěným dětem, seniorům a nemocným. V roce 1992 založila Poradnu pro uprchlíky, o šest let později dostala státní vyznamenání - medaili Za zásluhy.