Vítězný návrh na podobu pomníku Pražského povstání a jeho přilehlého okolí byl vybrán v rámci výtvarně-architektonické soutěže pořádané organizací Czechdesign.

Návrh vznikl pod vedením architekta Bronislava Stratila v kooperaci ateliéru RSAA a zahradní architektky Lucie Miovské s výtvarnou spoluprací sochaře a designéra Jakuba Berdycha Karpelise a s podporou širokého multioborového týmu.

Pomník ponese název "Voláme všechny" a symbolicky se vrací do prvních chvil událostí roku 1945. „Naším záměrem bylo vytvořit vizi pro památník 21. století, který je sejmutý z vertikály nedostupného piedestalu na horizontálu nás občanů využívajících veřejný prostor. Do tvaru památníku promítáme hrot temné hmoty válečných hrůz a rozdělené společnosti, který je poražen společnou lidskou silou. Vzniklý průraz i průhled je analogií k otisku tlakové vlny, kterou vyvolala síla činů všech zúčastněných. Pomník je pietou významné dějinné události, stejně jako je součástí každodenního života. Je aktuálním poselstvím pro současné i budoucí generace,“ představuje koncept autor pomníku, architekt Bronislav Stratil (RSAA).

close Památník Pražského povstání. info Zdroj: Czech Design, RSAA/ ZAN studio zoom_in Památník Pražského povstání.

Jak informovala organizace Czechdesign památník zpracovali autoři jako zvednutý cíp parku evokující temnou energii zla války, nad kterou vítězí potřeba svobody. Zelená střecha památníku bude pochozí a může sloužit jako místo odpočinku nebo jako amfiteátr. Interaktivním bodem památníku je megafon s mluvítkem, který ztělesňuje svobodu projevu a demokracii.

Uctění památky tisíců bojovníků

Památník bude lemovat cesta nazvaná Pietní, která protne celý park. „Tato cesta v sobě integruje celou sérii doprovodných prvků: je místem ceremonií např. pro kladení věnců, ve stejné ose je umístěn název památníku a participativní „mluvítko“. Na křížení cest se nachází model Prahy s místy barikád Pražského povstání a v protilehlé straně parku užitná plastika s panoramatem Hradčan, sloužící jako herní výtvarný prvek na nově vzniklém dětském hřišti,“ doplňuje Bronislav Stratil.

Prostor architekti dělí na tzv. bulvár, hlavní pobytovou plochu náměstí, kde se nabízí prostor pro outdoorové kulturní a společenské aktivity, a na zahradu ve formě parku, která plynule přechází na střechu památníku a nabízí odpočinek i možnost pro pořádání kulturních akcí.

close Památník Pražského povstání - zahrada. info Zdroj: Czech Design, RSAA/ ZAN studio zoom_in Památník Pražského povstání - zahrada.

„Autorům vítězného návrhu se podařilo zdařile propojit celkovou úpravu prostoru s uměleckými intervencemi a vytvořit kvalitní přírodní prostředí. Park nabídne místa pro aktivity i odpočinek různých věkových skupin, výtvarné prvky jsou vhodnou připomínkou Pražského povstání a zároveň je lidé mohou využívat a komunikovat s nimi,“ popisuje Kristina Ullmannová, přizvaná odbornice do soutěže a zástupkyně Institutu plánování a rozvoje města Prahy (IPR).

Téma Pražského povstání, které se odehrálo na začátku května roku 1945 a během kterého přišlo o život téměř tři tisíce lidí, není v hlavním městě doposud významně zpracováno. Pouze na Barrandovských terasách existuje torzo tematického pomníku z roku 1988. S výstavbou památníku v Bubenči se počítá v roce 2026.

„Pomník má být především připomínkou odvahy, s níž se občanská společnost byla ochotna postavit zlu. Symbolicky by měl vzdát hold tisícům často bezejmenných bojovníků a bojovnic, kteří byli mnohdy nevojáci,“ popisoval na začátku soutěže plukovník Michal Burian, ředitel odboru muzeí Vojenského historického ústavu (VHÚ) a jeden z přizvaných odborníků soutěže.