Plavci se do Vltavy ponořili z paluby lodi Vodouch společnosti Pražské Benátky u pátého mostního pilíře Karlova mostu ze staroměstské strany. Čekala je dvousetmetrová trasa směrem k Muzeu Karlova mostu do přístaviště pod posledním dochovaným obloukem Juditina mostu. Skupinu příznivců otužování vedli tři králové.

Tradice této akce začala v roce 2010, kdy ji poprvé uspořádaly Česká otužilecká unie a Muzeum Karlova mostu. Od prvního ročníku nejde o žádný závod, ale o setkání otužilců a připomenutí historických událostí a míst spojených s Vltavou.

Sv. Jan Nepomucký je patronem mostů, rybářů, mlynářů, plavců a vůbec všech řemesel, které mají co do činění s vodou. Juditin most byl prvním kamenným mostem v Českém království, měl 20 oblouků a byl přibližně 500 metrů dlouhý, roku 1342 ho však smetla velká povodeň a nahradil ho nový kamenný most – později známý jako Karlův.