Po celou dobu stavby budou na magistrále zachovány dva jízdní pruhy pro každý směr. Jeden jízdní pruh bude veden v opravovaném jízdním pásu a druhý v protisměrném.

Zmíněný úsek už má za sebou již první část oprav vozovky, a to v opačném směru, čili z centra města na dálnici D1. Ta se uskutečnila již na podzim loňského roku. Nynější opravy komunikace budou stejné, jako tomu bylo právě na podzim.

Podle expertů je povrch komunikace v ulici 5. května v úseku od Nuselského mostu přes Kongresovou ulici po most přes Táborskou ulici starý již 12 let a vykazuje četné trhliny a nesplňuje nadále protihlukové parametry. Proto je nutná oprava v obou směrech.

Opravy ulice 5. května. | Video: Deník/Radek Cihla

„Součástí bude kromě výměny povrchu vozovky také oprava trhlin v podkladních vrstvách, úpravy odvodnění komunikace, vyrovnání a výměna poškozených obrubníků nebo výšková úprava povrchových znaků inženýrských sítí. Na závěr bude položena nová asfaltová vrstva s nízkou hlučností, obnoveno vodorovné dopravní značení a všechny mosty na tomto úseku se dočkají nových elastických závěrů. V rámci prací dojde také k úpravě zdejší vegetace, zejména keřů, aby při průjezdu a parkování v tomto úseku neomezovaly a neohrožovaly řidiče,“ sdělila Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CZ, člena Skupiny VINCI Construction CS.

Fáze oprav komunikace 

1. fáze - od 3. do 16. dubna - bude opravován odstavný, pomalý a část prostředního jízdního pruhu. Z toho důvodu bude uzavřen sjezd a nájezd na magistrálu z ulice Lounských. Objízdná trasa bude vyznačena obousměrně ulicí Kongresová a Petra Rezka.

2. fáze - od 17. do 26. dubna - práce se přesunou do rychlého a části prostředního jízdního pruhu. Zmíněný sjezd a nájezd už tak bude bez omezení.

3. fáze - mezi 27. a 28. dubnem - postupné odstranění dopravního opatření a obnova provozu po komunikaci bez omezení

Opravy ulice 5. května. | Video: Deník/Radek Cihla