"Velká část schodišťových stupňů je mechanicky poškozena, u severního nástupního schodiště dokonce chybí úplně," uvádí se v dokumentu, který radní schválili. Chybí či je rozlomená část dlažebních desek a schodiště musela být kvůli špatnému stavu několikrát uzavřena. Město v tendru vybralo firmu TPD, které dlažbu i desky schodiště nejprve sejme, očistí a nahradí chybějící novými.

Místo Stalina Metronom 

Prostor před bývalým pomníkem Stalina řeší Praha už od počátku devadesátých let. Mluvilo se např. o tom, že tu vznikne muzeum totality, či že zde bude kavárna či oceanárium, ale ze všech těchto plánů sešlo. Celé ploše nyní dominuje od roku 1991 pohyblivá socha Metronom.

Stalinův monumentální pomník, nebo také lidově fronta na maso, byl odhalen v roce 1955, kdy se ovšem éra uctívání sovětského vůdce chýlila ke konci (Stalin zemřel 1953) a bylo to o rok později v roce 1956, kdy Nikita Chruščov na 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu odsoudil Stalinův kult osobnosti. Pražští komunisté rozhodli o odstranění Stalinova pomníku až začátkem 60. let.

Začátkem 90. let se v prostorách podstavy konaly výstavy. Tou největší byla výstava Totalitní zóna, kdy se z útrob pomníku začalo vysílat Rádio 1, tehdy jako Radio Stalin.