„Při prohlídkách vodních děl byly zjištěny některé nedostatky, které je třeba v zájmu plné funkčnosti protipovodňových opatření ihned opravit," řekla k první etapě oprav radní pro životní prostředí a infrastrukturu Jana Plamínková (STAN/Trojkoalice).

Protipovodňové bariéry na nábřežích 

Na Starém Městě budou opravy stát asi 950 tisíc korun bez DPH, více než polovinu investuje město do protipovodňových opatření Na Františku, další úpravy čekají také Masarykovo a Smetanovo nábřeží.

Většinou půjde o vyčištění spár, opravy dosedacích prahů, osazení nových těsnění a opravy silnic. Opravy v Holešovicích vyjdou na 608 tisíc korun bez DPH. Opraví se tam dosedací patky a sloupky pro mobilní zábrany, popraskaný beton a očistí dosedací prahy.

Dalších téměř milion korun Praha zaplatí za protipovodňová opatření v Radotíně. V ulici Šárovo kolo vznikne nová ochranná stěna. „Měla by obyvatelům přilehlých nemovitostí poskytnout dostatek času na evakuaci majetku z přízemních prostor, popřípadě evakuaci osob," píše se v materiálu, který schválili radní. Podél nové stěny pak bude vybudovaný chodník.

Velké povodně v Praze 

Protipovodňová opatření se v Praze začala ve velkém budovat za éry primátora Pavla Béma (ODS) po roce 2002, kdy Prahu zaplavila velká voda. Další velká povodeň přišla v roce 2013 a mobilní bariéry chránily velkou část města.

Kromě nich se na dalších místech využívají třeba i gumové protipovodňové vaky plněné vodou, hráze ze zeminy či protipovodňové stěny ze železobetonu. Jinde ke zmírnění záplavové vlny slouží suché poldry. Některá území jako Lahovice a Lahovičky zůstávají bez ochrany.

Protipovodňová ochrana není dostatečná 

Na menších tocích buduje Praha takzvané suché poldry, kam se může vylít voda, a také čistí a prohlubuje koryta přítoků Vltavy. Na některých místech zůstává ale ochrana nedostatečná, například starostové městských částí kolem říčky Rokytky upozorňují, že tento tok pro ně stále zůstává rizikem. Žádají vytvoření rozlivových zón, suchých poldrů a úprav ve volné krajině jako vznik nových mezí, remízků a vytvoření malých vodních ploch.

Čtěte také: Praha opraví protipovodňová opatření,kontrola zjistila nedostatky