Analýza odhaluje zajímavá fakta a čísla. Například to, že městské části v posledních čtyřech letech odprodaly přes pět tisíc bytů, a na druhou stranu počet těch nově postavených v režii radnic se za stejné období blíží nule, pokud odhlédneme od téměř dvou stovek nových bytů, odkoupených Prahou 11 od soukromého developera.

Pozoruhodná jsou i srovnání mezi jednotlivými městskými částmi. Třeba v Praze 1 připadá na jeden obecní byt 25 obyvatel, v Praze 4 víc než dvě stovky. Velké rozdíly jsou též v deklarované míře neobsazenosti. Ta činí v Praze 1 22 procent, zatímco v Praze 7 nula procent.

Místní radnice ovšem nejsou podle analýzy zcela nečinné. V letech 2015–18 opravily přes dva tisíce bytů. A u necelých dvou tisíc převážně neobydlených bytů aktuálně zmiňují „potřebu menší či větší rekonstrukce“. Právě na tyto účely má být použita půlmiliarda korun, kterou nabídne radnicím magistrát v podobě dotace.

Městské části budou preferovat „klíčové profese“

Podle radního pro oblast bydlení Adama Zábranského (Piráti) bude v srpnu schválena dotační výzva pro městské části, které se pak budou moct hlásit o peníze na opravy jim svěřených obytných nemovitostí.„Součástí výzvy bude podmínka, že polovinu rekonstruovaných bytů obsadí hlavní město na základě svých pravidel pronájmů. Podle nich jsou cílovými skupinami senioři, zdravotně postižení, profese klíčové pro chod města a osoby v sociální tísni,“ upřesnil Zábranský s tím, že podle jeho informací bude většina městských částí preferovat právě tzv. „klíčové profese“. Většina radnic totiž pociťuje nedostatek učitelů, hasičů nebo zdravotních sester a existence finančně dostupného bydlení může tento negativní trend alespoň zmírnit.

Zábranský chce navíc do konce léta připravit plán rekonstrukcí asi čtvrtiny neobydlených obecních bytů, které má v přímé správě magistrát. „Budeme opravovat jak prázdné byty, tak i domy, které měly jít původně do privatizace,“ dodal radní. Červnové zastupitelstvo totiž navzdory námitkám rezidentů rozhodlo o zastavení plánovaných prodejů 872 městských bytů na Černém Mostě. Privatizovat se bude ve stejné lokalitě jen 582 jednotek, u kterých už byl prodej nějakým způsobem zahájen.

Smlouvy z předrevolučních let

Analýza, ze které koaliční plán modernizace obecních bytů vychází, potvrdila několik pro město nepříznivých skutečností. Ukázalo se, že obecní byty v Praze využívají suverénně nejvíc lidé, kteří k nim mají nájemní smlouvy na dobu neurčitou, jež často pocházejí z předrevolučních let. Takzvané zranitelné nebo specifické skupiny nájemníků jsou naopak navzdory deklarovaným cílům politiků stále ve výrazné menšině.

Alarmující jsou i statistiky, které potvrzují kontinuální zmenšování městského bytového fondu – a to nejen v nedávné minulosti. „Významná privatizace obecních bytů bude pokračovat i v nejbližší budoucnosti. A ani rozbor připravované obecní výstavby na žádnou změnu trendu zatím nepoukazuje. Zatímco v roce 2018 bylo městskými částmi rozestavěných pouze 32 bytů, tak k dalšímu prodeji jich bylo určeno celkem 2244,“ uvádí IPR v dokumentu Stav a vývoj obecního bytového fondu v městských částech Prahy.

Metropole sice má teoreticky možnost do bytových privatizací v městských částech zasáhnout, podle radního Zábranského k tomu ale není koaliční vůle, protože zástupci Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) jsou proti odebírání těchto pravomocí místním radnicím. Ve hře tak zřejmě zůstává jen možnost podmínit příjmy z privatizací jejich využitím na rozvoj bydlení.