Pracovníci Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) chystají přípravné práce a provedou výkop a výměnu šoupěte a hydrantu v ulici Víta Nejedlého tak, aby napojení potrubí po opravě pod tramvajovou tratí bylo co nejrychlejší.

Kvůli opravě vodovou nepojedou po svých trasách tramvajové linky číslo 5, 9, 11, 13, 15, 19, 26, 35, 39, 90, 95 a 98. Naopak zavedeny budou dvě zvláštní linky, a sice číslo 35 od Bílé Labutě do Seifertovy a číslo 39 ze Spojovací do Seifertovy.

V noci pojede zvláštní linka číslo 90, která má shodnou trasu s tramvají číslo 35. Přes den ani v noci není zavedena náhradní autobusová doprava.

„K akci připravujeme: informační letáky do zastávek povrchové dopravy i vitrín ve stanicích metra, nasazení informátorů v reflexních vestách, hlášení ve stanicích metra, hlášení ve vozech dotčených linek povrchové dopravy, informační tabule na vybraných exponovaných místech,“ uvedla tisková mluvčí DPP Aneta Řehková.

Změny tras tramvajových linek

Linka č. 5 bude ve směru od Holyně ze zastávky Viktoria Žižkov zkrácena do nově zřízené zastávky Seifertova (u křižovatky s ulicí Přibyslavskou).

Linka č. 9 bude ve směru od Sídliště Řepy ze zastávky Jindřišská vedena do zřízené zastávky Dlážděná, odkud bude dále pokračovat jako linka č. 15 přes zastávku Masarykovo nádraží směr Kotlářka nebo jako linka č. 26 směr Divoká Šárka.

Linka č. 11 bude ve směru od Spořilova ze zastávky Olšanské hřbitovy odkloněna přes zastávky Želivského, Strašnická a Nádraží Zahradní Město do obratiště Nádraží Hostivař.

Linka č. 13 bude ve směru od Čechova náměstí ze zastávky Vozovna Žižkov prodloužena do obratiště Spojovací.

Linka č. 15 bude ve směru od Kotlářky ze zastávky Masarykovo nádraží vedena do zřízené zastávky Dlážděná, odkud bude dále pokračovat jako linka č. 9 přes zastávku Jindřišská směr Sídliště Řepy.

Linka č. 19 bude ve směru od Pankráce ze zastávky Želivského odkloněna přes zastávky Flora, Olšanské náměstí a Lipanská do nově zřízené zastávky Seifertova (u křižovatky s ulicí Vlkovou).

Linka č. 26 bude ve směru od Divoké Šárky ze zastávky Masarykovo nádraží vedena do zřízené zastávky Dlážděná, odkud dále pokračuje jako linka 9 přes zastávku Jindřišská směr Sídliště Řepy.

Linka č. 95 bude rozdělena na dvě části: Ve směru od Ústředních dílen DP bude ze zastávky Jindřišská odkloněna přes zastávky Dlážděná, Masarykovo nádraží, Florenc, Palmovka, Bulovka a Kobylisy do obratiště Vozovna Kobylisy. Ve směru od Spojovací bude ze zastávky Lipanská zkrácena do nově zřízené zastávky Seifertova (u křižovatky s ulicí Vlkovou)

Linka č. 98 bude rozdělena na dvě části: Ve směru od Sídliště Řepy bude ze zastávky Jindřišská odkloněna přes zastávky Dlážděná a Masarykovo nádraží do zastávky Bílá labuť. Ve směru od Spojovací bude ze zastávky Lipanská zkrácena do nově zřízené zastávky Seifertova (u křižovatky s ulicí Vlkovou).

Zavedené tramvajové linky
V denním provozu
Linka č. 35 v trase Bílá labuť – Masarykovo nádraží – Dlážděná – Hlavní nádraží – Viktoria Žižkov – Seifertova (u křižovatky s ulicí Přibyslavskou).
Linka č. 39 v trase Spojovací – Ohrada – Biskupcova – Nákladové nádraží Žižkov – Olšanská – Olšanské náměstí – Lipanská – Seifertova (u křižovatky s ulicí Vlkovou).

V nočním provozu
Linka č. 90 v trase Bílá labuť – Masarykovo nádraží – Dlážděná – Hlavní nádraží – Viktoria Žižkov – Seifertova (u křižovatky s ulicí Přibyslavskou).
Po dobu výluky je zrušen provoz linky č. 90 v trase Vozovna Kobylisy – Palmovka.

Změny v zastávkách tramvají
Zřizují se zastávky:
Dlážděná (obousměrně): v Dlážděné ulici, u křižovatky se Senovážným náměstím
Seifertova (obousměrně):
v Seifertově ulici, u křižovatky s ulicí Přibyslavskou
v Seifertově ulici, u křižovatky s ulicí Vlkovou