Už loni se cestujícím ve Vysočanech otevřela odbavovací hala a první nástupiště, nyní jsou hotová zbývající nástupiště. Bezbariérový přístup z nového podchodu zajišťují stejně jako v případě prvního zprovozněného nástupiště výtahy. Stavbařům zbývá ve Vysočanech dokončit ještě druhý podchod spojující všechna nástupiště s ulicemi Bratří Dohalských a U Vinných sklepů. V provozu jsou rovněž toalety pro veřejnost umístěné u nové odbavovací haly.

| Video: Youtube

Modernizace stanice nabrala mírné zpoždění, loni v říjnu Správa železnic uváděla termín dokončení proměny stanice do konce května. „Do poloviny června budou ve stanici kvůli vkládání nových výhybek střídavě využívána nová a stávající provizorní nástupiště. Současně zde dojde ke zrušení pracoviště výpravčích, provoz budou dálkově řídit dispečeři z pražské Balabenky,“ uvedla Správa železnic v tiskové zprávě.

Modernizace úseku z Prahy-Vysočan do Mstětic je aktuálně největší stavbou na pražské železnici. Zakázku za 4,2 miliardy korun získalo sdružení vedené společností Subterra. Dalšími členy jsou OHL ŽS, Eurovia a EŽ Praha. Stavba začala v červnu 2020. K úplnému dokončení akce dojde na začátku příštího roku.

Součástí modernizace 15 kilometrů dlouhého úseku je i stavba nové zastávky Praha – Rajská zahrada. Ta je téměř hotová, od prosince ale sloužit nebude. Zpoždění nastalo na straně hlavního města.