Stavební práce a výluka začaly koncem loňského března. Hlavním předmětem oprav byl půlkilometrový tramvajový most mezi Krejcárkem a Palmovkou, který je nejdelším mostem v majetku DPP. Postaven byl koncem 80. let a podle DPP byla řada jeho součástí na konci životnosti.

Most byl podle DPP „oholen až na dřeň“, sanován, obnovila se izolace, řada dílů prošla repasí, jiné byly vyměněny. Repasí prošly například i brány, které drží troleje nebo zábradlí. Vyměněny byly kolejnice a staré dřevěné pražce za nové betonové. Díky tomu se bude moci zvednout rychlost až na 60 km/h, před opravou byly tramvaje v místech dilatačních spár zpomalovány až na 10 km/h.

Práce provedlo sdružení COLAS CZ a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, smluvní cena činí 240 milionů korun.

Tramvaje během výluky supluje náhradní autobusová linka X10. Tramvajové linky na obou koncích výluky byly přesměrovány, celkem se změny týkaly osmi linek.