Diagnostický průzkum, který probíhal od března do května odhalil kritický stav lávky pro pěší na Ohradě v Praze 3. Během průzkumu byla zajištěna otevřené trhlina v kritické pracovní spáře. Podle statistických výpočtů bylo rozhodnuto, že lávka se nachází ve stavebním stupni VII-havarijní.

I přesto, že je nutné provést okamžité kroky k zajištění bezpečnosti, podle TSK není uzavření lávky nutné stejně jako omezení provozu na cyklotrase A25. Nezbytné je ale dodržovat sníženou zatížitelnost.

Právě zatížitelnost se jeví momentálně jako důležitá a jednalo se o první krok. V poškozené západní větvi (mostní pole 1 a 2) byly osazeny dopravní značky omezující zatížitelnost na 120 kg/m2. Východní část lávky (pole 3 a 4) bude bez omezení se zatížitelností 4 kN/m2.

Další provizorní opatření

Práce na lávce budou probíhat v termínu od 27. května do 31. května, kdy pod kritickou spárou v polovině rozpětí pole 2 bude umístěno provizorní podepření pod oběma hlavními trámy konstrukce.

Stavba v místě omezí i dopravu. Pod mostem v ulici Pod Krejcárkem ve směru z centra se provoz zúží do jednoho jízdního pruhu. Po dokončení se opět doprava vrátí do dvou jízdních pruhů.

Pracovníci TSK budou během provizorního podepření otevírání spáry (trhliny) monitorovat a provádět mimořádné prohlídky podepření. Do konce května příštího roku je zároveň nutné havarijní část konstrukce demontovat a nahradit novou.